Jak na věc


řidičský průkaz lékařské prohlídky seniorů

Senioři si ničí zdraví špatným jídlem - číst více »

    Profesionální řidiči skupiny C, C1, D, D1 i ti z této skupiny, kteří řídí tato vozidla jen rekreačně, musí do věku 50 let absolvovat zdravotní prohlídku jednou za dva roky, starší poté každý rok.
    Na základě vyjádření specialistů může praktický lékař potvrzení o způsobilosti vystavit. V případě možných zdravotních rizik, oznámí příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že zdravotní stav vyšetřovaného může vézt ke sníženým schopnostem řídit motorová vozidla. Konečné rozhodnutí o možných omezeních, či zákazu řízení vydá úřad.
    Řidiči-senioři už nemusí chodit na první povinnou zdravotní prohlídku po dovršení šedesátky. Tato povinnost pro neprofesionální řidiče posunula novela silničního zákona, platná od 1. července 2013 z šedesáti na šedesát pět let.


Řidič důchodce a pravidelné lékařské prohlídky

    JAK JE TO S PLATNOSTÍ LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ? Řidiči senioři, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky v souvislosti s dosažením věku 60, 65 a 68 let, pak každé dva roky (v 70, 72, 74, ... atd. letech). Prohlídka se může uskutečnit nejdříve 6 měsíců před dosažením uvedených věkových limitů a nejpozději v den jejich dovršení, tedy v den narozenin – viz § 87 odst. 3 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších zákonů. Vypadá to, že tyto povinnosti by měly být jasné řidičům, policistům i příslušným úředníkům, ale v praxi to tak jednoznačné není. Co když např. řidič absolvuje vyšetření ve lhůtě delší než 6 měsíců před dovršením předepsaného věku, anebo třeba, ať už z jakéhokoliv důvodu, ve věku 71 let? To by pak měl jít na další vyšetření už po pár měsících či týdnech, či ad absurdum dokonce po uplynutí i jen několika dnů? Prostým jazykovým výkladem zákona by se k takovýmto závěrům dalo dospět. Poznámka: Vycházíme z předpokladu

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00