Jak na věc


břežany jahody samosběr

Památky a zajímavosti obce Břežany

    Břežany II jsou dnes samostatnou, dobře se rozvíjející obcí. Místním obyvatelům slouží veřejný vodovod, kanalizace s napojením na čističku odpadních vod, dobrá dopravní obslužnost, mateřská školka, dětské i fotbalové hřiště a další.
    První dochovaná písemná zmínka o obci Břežany II pochází z roku 1305. Jedná se o latinsky psanou listinu z rodového archivu šlechtické rodiny Zajíců z Hazmburka. Břežany patřily pod dvě vrchnosti. Část obce byla majetkem krále a část patřila pražskému arcibiskupství.
    Břežany II je obec ležící v okrese Kolín, přibližně 5 km severozápadně od Českého Brodu ve výšce 258 m nad mořem. K 1.1.2017 zde žije 772 stálých obyvatel a  katastrální území obce má rozlohu 912 ha.


Přírodní zajímavosti na území obce Břežany

    Sháníte nemovitost v lokalitě Břežany? Pak právě Vám nabízíme širokou škálu realit. Potřebujete malou garsoniéru, velký byt, či vlastní dům? Chcete bydlet raději v živém centru, či na poklidnějším okraji města? V naší nabídce naleznete nemovitosti, splňující všechny výše zmiňovaná kritéria. Břežany je dobrým městem pro koupi nemovitosti díky své rozloze, hustotě zalidnění, dopravní dostupnosti a přítomnosti důležitých institucí. Reality v lokalitě Břežany jsou tradičně velmi žádané, využijte proto naší nabídky k seznámení se s nimi.
    V roce 1785 byla obec s 41 popisnými čísly třetí největší vesnicí ve škvorečkem panství ( pouze o jedno méně než Úvaly). Přes rozsáhlost obce nebyl ani v 18. století založen v Břežanech kostel a církev toto místo, zdá se, opomíjela. Všechny sakrální památky v obci jsou postaveny obyvateli anebo samosprávou. Pouze kaplička mohla být částečně financována vrchností.
    Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:
    V březnu roku 1849 došlo k zániku správy Škvoreckého panství nad obcemi a vznikla obecní samospráva. Prvním starostou obce byl 8. srpna 1850 zvolen Josef Horák. Katastrální obec Břežany se stala součástí nového okresu Český Brod. V té době už měly Břežany 104 domů a 461 obyvatel.


Dolní Břežany - Oficiální web obce

    Popis znaku: V modrém štítě pod černo-zlatě dvěma řadami šachovanou hlavou je na zlatém trojvrší stříbrný pták s červenou zbrojí, provázený vlevo nahoře zlatou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. Právo užívat znak bylo obci Břežany uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 25. listopadu 2011 pod číslem rozhodnutí 24.
    Břežany patřily pod správu Tuklatského faráře Jiřího Kočína. Farnost vedla seznam nekatolíků, kterých bylo v obci poměrně mnoho. Z druhé poloviny 17. století se dochovaly seznamy evangelíků v obci. Do roku 1781 žili jinověrci utajeni. První se v Břežanech k evangelické církvi přiznal 18. února 1782 chalupník Matěj Zych s manželkou Kateřinou.
    Břeh je zapracován i jako mluvící znamení v komunálním znaku, uděleném obci Poslaneckou sněmovnou ČR v září 2007, a to v podobě modrého šítu se šikmo letícím sokolem, držícím v pařátech zlatou rybu. Zlato- červený pruh v pravém horním rohu symbolizuje poslední, obcí vládnoucí, rod knížat z Liechtensteinu.  (citace z publikace Břežany II a jejich historie, autor Jan Psota)


Nemovitosti Břežany - 24 nabídek

    Místní název obce Břežany (Brzeczan) označuje podle staročeského tvaru „břeh“ zpravidla místo, kde žili lidé na břehu, nebo svahu. Lokace Břežan u Českého Brodu proběhla původně na pravém břehu Týnického potoka (podle dvora Týnice u obce Vykáň), který měl při zakládání vsi zásadní význam pro udržení životaschopnosti osadníků a hospodářského zvířectva. Můžeme předpokládat, že se potok dříve vyznačoval širším řečištěm podobajícímu se drobné říčce. Po územněsprávní reorganizaci v roce 1960 se Břežany začlenily do rozšířeného okresu Kolín, kde již figurovaly Břežany u Poboře, a tak bylo nutné tato stejnojmenná sídla odlišit. Břežany u Poboře k názvu úředně přijaly římskou číslici „I“ a Břežany u Českého Brodu číslici „II“.
    1861 byla v obci zřízena obecní knihovna. 1867 vystavěna v Suchých dolech cihelna. V roce 1868 jednotřídní škola. 1893 zřízen sbor dobrovolných hasičů. 1929 založení tělovýchovného klubu Sokol. Ochotnický divadelní kroužek J. K. Tyl
    V roce 1588 došlo ke sjednocení obou částí pod jednu vrchnost rodinu Smiřických ze Smiřic, která držela větší část Škvoreckého panství a menší panství Kostelec nad Černými lesy. 11. listopadu 1622 byla obec jakou součást Kosteleckého panství prodána knížeti Karlu z Liechtensteinu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00