Jak na věc


daňová uznatelnost stravenek

Plošný reverse-charge se chystá pro vysoké částky

    Přenesená daňová povinnost funguje tak, že povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel a nikoliv dodavatele plnění. Tedy DPH na dodané zboží či služby nezaplatíme svému dodavateli, ale odvedeme ji přímo státu. Dodavatel na daňový doklad neuvede výši DPH, ale napíše výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel.
    Přenesená daňová povinnost dále platí pro vybrané zemědělské plodiny a dále například pro dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí, některých druhů odpadů, stavebních a montážních prací.
    V říjnu 2018 EU rozhodla o možnosti používat režim reverse charge v daleko větší míře než dosud. Česká vláda nyní usiluje, aby od poloviny roku 2020 platil plošný reverse charge pro veškerá jednotlivá plnění, která přesáhnou limit 17.500 EUR, tedy cca 450 tisíc Kč. Drobných živnostníků a dalších OSVČ se tedy změna nedotkne.


Přenesená daňová povinnost DPH - reverse charge

    Závazné posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého plnění použije režim přenesení daňové povinnosti. Generální finanční ředitelství nám vydá na naši žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. V žádosti o vydání takového rozhodnutí uvedeme popis zdanitelného plnění (v žádosti uvedeme jen jedno plnění) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. K žádosti se pojí správní poplatek 10 tisíc Kč.
    Na základě mechanismu rychlé reakce může vláda rovněž stanovit použití tohoto režimu, pokud Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání určitého zboží nebo poskytnutí služby nemá námitky. Režim přenesení daňové povinnosti se takto použije na maximálně 9 měsíců.
    Režim přenesené daňové povinnosti platí pro vybrané druhy zdanitelného plnění mezi plátci DPH, firmami a podnikateli. Netýká se koncových drobných spotřebitelů - soukromých osob.
    Nařízení vlády od února 2016 rozšířilo režim přenesené daňové povinnosti na dodání plynu a elektřiny a dále umožnilo použití tohoto režimu i na případ, že se nepřekročí stanovený limit 100.000 korun, a to plátcům DPH, kteří se společně dohodnou na použití tohoto režimu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00