Jak na věc


darování krevní plazmy brno bohunice

Vyhledávání v archivu reportáží

    Ohledně formy smlouvy zákon stanoví, že pokud je předmětem daru věc zapsaná do veřejného seznamu, vyžaduje smlouva písemnou formu. Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. V tomto případě je dárce k odevzdání daru zavázán, avšak zákon stanoví, že není povinen platit úrok z prodlení. V ostatních případech může mít smlouva libovolnou formu.
    Pro odběr jsou vhodní dárci všech krevních skupin. Před zařazením dárců do tohoto registru je nutné vstupní vyšetření s laboratorními odběry a EKG – vše je možné provést při předchozím odběru plné krve.
    Plazma se odebírá za pomoci přístrojové techniky – separátorů krevních složek –, kdy se odebere pouze plazma a ostatní části krve se vracejí zpět do oběhu dárce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00