Jak na věc


dohoda o zřeknutí se dědického práva

Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou

    Kvalifikační dohoda je poměrně častým nástrojem Zákoníku práce používaným zaměstnavateli při nákladných investicích do školení a vzdělávání zaměstnanců.
    Kvalifikační dohoda mne zavazuje ve firmě zůstat 60 měsíců (5 roků) nebo budu nucen zaplatit náklady zaměstnavatele na školení. Náklady na školení uvádí cenu kurzu, náklady na ubytování a cestu a také mou mzdu po dobu školení (dny školení).
    Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.
    Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy. Více viz Státní úřad inspekce práce.
    Nákladem školení pro kvalifikační dohodu může být nejen cena školení, ale i ostatní náklady spojené s vyškolením zaměstnance Jako jsou zmiňované náklady na ubytování a mzda pracovníka po dobu školícího kurzu.


Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým

    Výhody a nevýhody takového školení musí zaměstnavatel vždy individuálně posoudit. Jedná se vlastně o porovnání ceny a výkonu. Cenou je v případě zaměstnance sjednaná částka za školení a doba povinnosti setrvat u zaměstnavatele a výkonem je vlastní obsah školení, kredit certifikace a skutečný přínos pro zaměstnance a jeho budoucí kariéru.
    Zdravotní ani sociální pojištění se neplatí z výdělku do 10.000 Kč měsíčně (od 10.001 Kč měsíčně už se platí), rozsah práce může být maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Zdanění viz Dohoda o provedení práce.
    Zdravotní ani sociální pojištění se neplatí z odměny podle smlouvy do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už se platí. Rozsah práce může být až polovina normální pracovní doby. Zdanění viz Dohoda o pracovní činnosti,
    Zaměstnavatel mi nabídl účast na velmi atraktivním, ale také velmi nákladném školení zaměřené na project management. Školení včetně závěrečné zkoušky a certifikátu stojí téměř 160 tisíc korun. Mou účast na tomto školení však podmiňuje uzavřením Kvalifikační dohody.
    Dohoda o srážkách ze mzdy 2 © Vzory-online.cz 2010 | Bez souhlasu provozovatele webu je zakázáno šířit obsah těchto stránek nebo jakoukoliv jejich část. Hledáte-li životopis vzor zkuste tento odkaz.


Kvalifikační dohoda - nejčastější dotazy

    Minimální cena školení pro úvahu o uzavření kvalifikační dohody je 75 000,- Kč a doba 5 let od ukončení vzdělávacího programu je maximální dobou, kterou lze sjednat v kvalifikačních dohodách.
    Protože kvalifikační dohoda je vlastně písemnou smlouvou, tak je pouze na Vás, zda podmínky zaměstnavatele přijmete či nikoliv.V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain
200
9892
cache: 0024:00:00