Jak na věc


domov pro seniory chodov

Poskytnuté dotace na služby Moravskoslezským krajem:

    Hlavním cílem dětského domova je zajištění výchovy, vzdělání, naplňování psychických a sociálních potřeb dětí, postupné zmírňování handicapů, které si děti přinášejí z původního dysfunkčního rodinného prostředí, poskytnutí bezpečného zázemí.
    Na základě tohoto rozhodnutí disponuje Domov pro seniory SKALKA v Chebu s účinností od 1.1.2019 na místě podnikání Americká 2176/52, 350 02 Cheb kapacitou 100 lůžek, a na místě podnikání Dragounská 2272/12, 350 02 Cheb disponuje kapacitou 10 lůžek.
    "Ochota, vstřícnost,zájem o klienta,výborná kuchyně,nápaditý program pro seniory,organizace besed a vystoupení,velmi pěkné a důstojné prostředí,spolupráce s rodinou to jsou podmínky vytvořené pro naše blízké. Děkujeme za péči o maminku. "Miroslav a Jiří Čihařovi
    Dětský domov Vranov byl založen v roce 1949. Byl umístěn do větší rodinné vily, která sloužila jako rodinné sídlo. Po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2011 je k původní vile přistavěna další budova, ve které jsou tři samostatné byty. Celý domov je obklopen velkou zahradou, jejíž součástí je hřiště s umělým povrchem. V areálu se také nacházejí dvě garáže, které slouží jako úložné prostory sportovních a jiných potřeb DD.


Vítáme Vás na stránkách našeho domova

    Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.
    Občas to nejde lehce, jsme velkou pobytovou službou, ale máme velké odhodlání. Učíme se pečovat o sebe sama, o domácnost, vaříme, nakupujeme, bavíme se. Chodíme do kina, divadla a na koncerty. Jezdíme na dovolenou. Život není jen zábava, hodně se věnujeme vzdělávání a uplatnění v zaměstnání. Běžně pracuje více jak 25 našich klientů v chráněných dílnách mimo domov. Jsme velkými zastánci práv našich klientů, které podporujeme v jejich prosazování.
    je státní zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti od 3 do 18, případně 19 let. Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření i zletilému nazaopatřenému dítěti po ukončení ústavní výchovy, které se připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Kapacita dětského domova je 32 dětí, které jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin. O každou rodinnou skupinu se starají kmenoví vychovatelé.


Certifikát Pracoviště bazální stimulace

    Přípravy vrcholí a už se všichni těšíme, jak na ,,Obchůdky“, tak na Vánoce. Prodávat budeme v pátek 7.12.2018 v prodejně Albert v Brně na Halasově nám. č.5. Všichni jste srdečně vítáni!
    Prosíme všechny, kterým není lhostejný životní příběh dětí vyrůstajících bez zázemí vlastní rodiny, o sponzorování našich aktivit formou finančního, případně věcného daru po dohodě s vedením dětského domova.
    Domov se nachází na území královského města Rakovníka v budově, která dříve sloužila jako internát Střední zemědělské školy. Přestavba objektu byla zahájena 1. 11. 2013 a oficiální otevření Domova se konalo 3. 5. 2016.
    Organizaci jsou poskytovány finanční prostředky účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.
    Tímto Vám chceme přiblížit naše zařízení, služby, které poskytujeme a aktuální dění v našem domově. Věříme, že zde naleznete informace, které hledáte.


Domov pro osoby se zdravotním postižením

    "S péči o maminku jsme spokojeni.Zaměstananci jsou zde ochotní a vstřícní. Vedení domova se neustále snaží zlepšovat prostředí, ve kterém klienti žijí. Děkujeme."
    Fungujeme jako jeden tým, který uplatňuje přístup zaměřený na člověka. V praxi to znamená, že se snažíme v maximální možné míře o přiblížení se k běžnému životu podle přání, potřeb a možností našich klientů. Zkrátka děláme, co se dělá v běžném životě a vyhýbáme se ústavním prvkům.
    Poslední prázdninový týden jsme si skutečně osladili výrobou pravých pralinek . Díky paní Petře Valentové jsme se seznámili s paní Lenkou Gabrielovou, která se ruční výrobou pralinek zabývá a byla ochotná nás tomu naučit. V žádném případě se nejedná o jednoduchý proces. K výrobě se používají jen ty nejkvalitnější suroviny a výroba samotná, jak jsme se přesvědčili, je časově i fyzicky náročná. Výsledek však stál za to. Teď když si půjdeme pralinku koupit, víme kolik práce se za výrobou skrývá . Moc oběma paním děkujeme a těšíme se na další setkání ! Další fotky jsou ve fotogalerii. :-)


DOMOV NA ZÁTIŠÍ RAKOVNÍKPOSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

    V současnosti patří k hlavním cílům zajištění všestranného rozvoje osobnosti dětí, jejich příprava na vstup do samostatného života jako osobností uvědomujících si svá práva a povinnosti, individuální přístup k dětem, vytvoření bezpečného a příjemného prostředí.
    Tak jsme se konečně dočkali! Napadl sníh a můžeme se pěkně vydovádět. Stavíme iglú, jezdíme na bobech na zahradě i na kopečcích nedaleko domova. Snad nám sníh vydrží i na prázdniny! Sportujeme nejen na sněhu, ale také nezapomínáme na plavání a relaxování ve wellnessu v Kuřimi. Pořád je co dělat. Abychom nezapomněli. Děkujeme za krásný sponzorský dar z vánoční benefiční akce pořádané Spolkem Panto Graff.z.s., který použijeme o prázdninách na úhradu táborů. Více fotek z našich aktivit najedete ve fotogalerii.
    Domov má ve své registraci vymezeno poskytování sociální služby domova pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a služby domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.


Exkurze tureckých studentů a učitelů speciální pedagogiky

    Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.
    "Ochota, vstřícnost,zájem o klienta,výborná kuchyně,nápaditý program pro seniory,organizace besed a vystoupení,velmi pěkné a důstojné prostředí,spolupráce s rodinou to jsou podmínky vytvořené pro naše blízké. Děkujeme za péči o maminku. "
    Jménem všech našich děti bych rád poděkoval našim tradičním sponzorům a tím jsou děti ze Základní školy Lipůvka, které při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí uspořádaly sbírku sladkostí pro klienty našeho Dětského domova. Velký dík patří také paním učitelkám Černé a Jízdné za pomoc při organizaci a předávání daru.
    Obchůdky s Albertem se setkaly i letos s úspěchem. Byly prodány výrobky celkem za 15 000,- Kč. Největší zájem byl opět o výrobky z keramiky ( Betlémky, krmítka ) a z levandule ( polštářky, sirupy atd.) Peníze rozdělíme z části mezi děti a z části využijeme na nějakou nadstandardní akci, třeba půjdeme všichni do divadla ! Fotografie z výroby a prodeje najdete ve fotogalerii.


Právě vyšlo únorové číslo časopisu Domova Sulická

    REFERENCE"S péči o maminku jsme spokojeni.Zaměstananci jsou zde ochotní a vstřícní. Vedení domova se neustále snaží zlepšovat prostředí, ve kterém klienti žijí. Děkujeme."rodina Keslova
    REFERENCE"Jsem velice spokojena s ubytováním a službami v domově seniorů, kde mám svoji tetu paní M.D. Při každé návštěvě je vždy vše v pořádku. Děkuji Vám."Evženie Papoušková
    Snažím se o to, aby Domov Sulická byl důstojným a příjemným domovem pro lidi s mentálním postižením. Jsme komunita klientů, zaměstnanců, rodin, dobrovolníků a spřízněných duší, společně provázíme životem jeden druhého. Občas se ztrácím v tom, kdo koho vlastně provází.
    Na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb podané žadatelem dne 3.12.2018 bylo dne 20.12.2018 vydáno Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje o změně registračních údajů poskytovatele sociálních služeb s účinností od 1.1.2019 s tím, že Domovu pro seniory SKALKA v Chebu vzniklo nové místo podnikání sociální služby - Domovy pro seniory, a to na adrese Dragounská 2272/12, 350 02 Cheb.


Jaké roční období máte nejraději?

    Vánoční svátky se nám zase vydařily. I když nebyl sníh, odpočali jsme si alespoň od školy. Poděkování patří všem, kdo se na příjemném prožití Vánoc podíleli – tetám a strejdům zaměstnaným v DD. Velké poděkování patří těm, kteří nám udělali radost dárečky . Lidé, kteří nám koupili dárky v Hypermarketu Globus, zaměstnanci SCM Industrial automatic cz, lidé z OS - Okrašlovací spolek Komín, paní Mgr. Šolcová a paní Krišková nám udělali velkou radost !

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00