Jak na věc


katedra molekulární patologie hradec králové

Historie katedry bohemistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci

    Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 28. 2. 2017 v 17 hod. Výstava bude otevřena do 21. 3. 2017                                                                                                                                                                                                                                                             
    Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu semestrálních prací oboru Textilní a oděvní návrhářství – TEXTIL & ODĚV do Galerie N.
    V osmdesátých letech byl jmenován vedoucím katedry (1986-1989) a vzápětí i děkanem středoškolský učitel Karel Motyka (v rámci stranického posílení pracoviště). Jeho zástupcem se stal evropsky proslulý medievalista Eduard Petrů, který prakticky katedru vedl v letech 1987–1989 jako Motykův zástupce a v letech 1989-1993 jako řádně ustanovený vedoucí.
    Naši studenti se účastnili na mezinárodní soutěžní přehlídce tvorby studentů sklářských oborů Junior Glass Ways se uskuteční 4. března — 2. dubna 2017 v Centru sklářského umění Huť František, Sázava.                                          


Filozofická fakulta se představuje

    Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na vernisáž výstavy Co nevidět, která proběhne 23. 10. 2018 od 17:00 v novém výstavním prostoru G3P.Výstava Co nevidět představí výběr z prací dvou studentek Katedry designu (zaměření Návrhářství skla a šperku) Anny Šmejcové a Alžběty Skalické.Těšíme se na Vaší návštěvu.
    V roce 1995 byla katedra slavistiky FF UP obnovena, což dalo vzniknout současnému názvu pracoviště. Od roku 1993 se ve vedení bohemistiky vystřídali lingvisté Edvard Lotko (1994–1999) a Jan Kořenský (1999–2004), v letech 2004-2011 řídil katedru Lubomír Machala, zabývající se odborně především současnou českou a slovenskou literaturou. V letech 2011–2015 zastával pozici vedoucího literární historik a teoretik Tomáš Kubíček, od roku 2015 funkci vykonává lingvista Miroslav Vepřek.
    Katedra se badatelsky i pedagogicky soustředí na komplexní poznávání českého jazyka a literatury ze synchronního i diachronního hlediska. Mnohaletou tradici olomoucké bohemistiky chápe jako závazek, který je zapotřebí dále rozvíjet a obohacovat, a to s rovnocenným podílem vyučujících i studentů a ve spolupráci s dalšími domácími institucemi a zahraničními institucemi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00