Jak na věc


klatovská sportovní

odborný zástupce lékáren KN, vedoucí lékárnice Lékárny V Nemocnici

    Mimo Klatovskou nemocnici je krev místního transfuzního oddělení poskytována i Domažlické nemocnici a nemocnici v Sušici, které nemají vlastní transfuzní oddělení a jsou spádovými nemocnicemi klatovské transfuzky. Díky výše zmíněné zodpovědnosti obyvatel regionu a velkému množství dárců, ale může Klatovská nemocnice dle aktuálních potřeb a možností poskytovat krev i dalším nemocnicím. To se i děje. 
    Případy "odmítnutí" jsou ojedinělé, ale dochází k nim. My jim chceme předcházet a s krví nakládat co nejefektivněji. Proto je zřízena bezplatná telefonní linka 800 292 700, kde se dozvíte o akutní potřebě krevních skupin. A proto je zřízen na této webové adrese www.klanem.cz/krev i krevní barometr, kde jsou informace aktualizovány každý pracovní den ráno. A to nejen o dárcovství krve, ale také o dárcovství krevní plazmy. Více se dozvíte níže nebo o dárcovství plazmy na stránce www.klanem.cz/plazma - mj. i Barometr krevní plazmy.
    Odebírá se osm typů krevních skupin: A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, 0- a 0+. Největší potenciál využití má skupina 0-, která je univerzální pro všechny příjemce, a proto bývá i velmi potřebná. Mimo ni se nejvíce využívají skupiny A- a A+. U těchto skupin je zpravidla zájem o dárcovství trvale vysoký. Ale díky patří všem dárcům bez ohledu na typ poskytované krve. 


Krevní barometr - Jakou krev aktuálně potřebujeme?

    Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk, který dovršil 18 let. Darovat lze po třech (muži) respektive čtyřech (ženy) měsících, jen ve výjímečných případech po 2 měsících. Maximální počet odběrů krve v jednom roce je pět (muži) resp. čtyři (ženy). Krevní plazma se může darovat po nejméně 14 dnech, maximálně však 25 l od jednoho dárce za rok. Více na stránce transfuzního oddělení.
    jsme vám za sebe i pacienty vděčni, že dokážete nezištně a zpravidla na úkor volného času přijít a darovat krev. I její nepatrné množství má potenciál pomoc k uzdravení nebo dokonce zachránit život. Proto je každá návštěva důležitá. I přesto ale mohou nastat situace, kdy máme krve vaši krevní skupiny dostatek a odmítneme ji. Není to kvůli pohrdání vaším darem, že bychom si jej nevážili. Naopak. Vážíme si jej i vás natolik, že nechceme odběrem zatěžovat váš organismus s vědomím, že krev zřejmě projde dříve expirační lhůtou, než bude využita.
    Ano, pracovnice oddělení provádí ve spolupráci s Českým červeným křížem odběry i výjezdovým způsobem a to v 11 lokalitách. Seznam a termíny odběrů se připravují vždy na celý rok. Jsou ke stažení v příloze (níže).


vedoucí lékárnice Lékárny Helios

    Expirační doba (trvanlivost) odebrané krve je šest týdnů. Transfuzní oddělení neodebírá krev dárců těch skupin, v nichž je momentálně krve dostatek, a nově odebraná krev by s velkou pravděpodobností nestihla být užita do doby expirace a přišla by vniveč. Vzhledem k tomu, že darovat krev lze nejvýše 4 až 5krát do roka, bylo by nezdopovědné mrhat každou možností odběru, když za několik týdnů může být krve vaší krevní skupiny nedostatek. To, že jeden den je krve dostatek, ale neznamená, že o týden ale třeba i den později nemůže být situace jiná. Potřeba krve není konstatní, ale může se ze dne na den významně změnit. Děkujeme, že máte pro danou věc pochopení.
    Současným vlastníkem je město Plzeň. Náročné restaurování bylo dokončeno v roce 2014. Obě místnosti jsou doplněny přesnými replikami původního volně stojícího nábytku. Návrh opravy a restaurování vypracoval tým vedený profesorem architektem Václavem Girsou
    Upozornění !!! Dárcům, kterým nebude z jakýchkoli důvodů odebrána krev, může TO KN vystavit potvrzení o návštěvě TO jen na dobu návštěvy, nikoli na celý den. Děkujeme za pochopení i za to, že nás o podvodné jednání vědomě nežádáte.
    V lékárnách Klatovské nemocnice můžete pořídit dárkové poukázky v hodnotě 300, 500 nebo 1000 korun, které lze poskynout jako dárek vašim blízkým nebo přátelům při jakékoli příležitosti. Poukázka slouží k nákupu volně prodejného lékárenského sortimentu. Platnost poukázky je minimálně 6 měsíců od vystavení. Poukázky jsou zpracované již v "dárkové" grafice, aby obdarovaný vnímal hodnotu daru, který mu poskytujete. Darujte svým blízkým zdraví. 


Teplo pro Vás spolehlivě a ekonomicky...

    Umístění zrcadel nad servírovacím pultem a ve stěně postranních skříní šikovně opticky rozšiřuje místnost a odrazy světla navíc dodávají místnosti lesk.
    Svícny ve tvaru labutí se značně vymykají Loosovu odmítání dekorativismu. Nicméně je v tomto interiéru ani zdaleka nepoužil prvně, již dříve se objevují ve Vídni a v Brně.
    Ze zdravotnických prostor se bohužel do dnešních dnů nedochovalo nic, zcela zanikly i ložnice a dětský pokoj soukromého apartmá. Dochovaný salon dodnes zdobí obložení dýhované třešňovým dřevem se zabudovanými rámy pro japonské dřevoryty a navazující pás tmavě zelené tapety. V ose čelní stěny obývacího pokoje vytvořil Loos charakteristický krb z červených režných cihel, nad ním zrcadlovou stěnu, celek je pak po stranách lemovaný polosloupy obloženými mušlovým mramorem. Jídelna nabízí pohled na stěny s obkladem ze žlutého travertinu a s další zrcadlovou stěnou nad bufetovým pultem. Voglovi uprchli před nacisty do exilu, po válce z Plzně uprchli podruhé tentokrát před komunistickou totalitou. Dochované prostory pak sloužily úřadům jako ředitelství a zasedací místnost.


Lékárny KN - V Nemocnici, Helios

    Pokud se někdy v médiích objevují informace o nedostatku krve, jedná se nejčastěji o nedostatek v plzeňských nemocnicích. V článcích si všimněte, kdo je autorem výzvy na darování krve. Transfuzní oddělení Klatovské nemocnice zpravidla nedostatkem krve ve většině skupin akutně netrpí. Je to i tím, že obyvatelé spádových oblastí tedy Klatovska a Domažlicka patří v tomto ohledu k nejzodpovědnějším v zemi, kdy je v regionu nadprůměrný podíl dárců na počet obyvatel. I za to vám děkujeme.
    V případě zájmu jsme připraveni poskytnout krev i plzeňským nemocnicím. Jejich poptávka je ale zpravidla výjimečná. A je to pochopitelné. Většina nemocnic se raději spoléhá na krevní zásoby vlastních nebo spádových smluvních transfuzních pracovišť.
    Z původně rozsáhlého bytu manželů Voglových na Klatovské třídě 12 se dodnes zachovala jídelna s obývacím pokojem. Adaptace bytu podle Loosova návrhu byla provedena v roce 1928 pro MUDr. Josefa Vogla, dětského lékaře a jeho manželku Štěpánku, která byla dcerou majitele domu. Interiér vznikl na místě předchozí Loosovy realizace z roku 1908 vytvořené pro rodinu podnikatele Otty Becka. Ten se pak i s Loosem navrženým nábytkem přestěhoval do domu Müllerových na náměstí Míru 2. Adolf Loos tedy po dvaceti letech navrhl do stejného prostoru pro MUDr. Vogla nový interiér bytu i navazující ordinaci s čekárnou a rentgenovým pracovištěm.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde
200
14851
cache: 0024:00:00