Jak na věc


klidový režim po odběru plodové vody

Znáte svůj klidový energetický výdej ?

    V naší dietologické poradně spočítáme klidový a celkový energetický výdej mnohem důkladněji. Při výpočtu vycházíme z přesných dat o složení těla (základem je zjištění bezvodné aktivní tělesné hmoty pomocí BODYSTATU), započítáváme všechny výše zmiňované faktory podílející se na celkovém výsledku. Klidový energetický výdej není stále stejný. Opět vlivem výše zmiňovaných činitelů (především se jedná o příjem kalorií, rozložení stravy v průběhu dne, množství pohybu, stresové zátěže, možného aktuálního onemocnění) se energetická spotřeba den ode dne mění. Dle našeho programu pro výpočet energetického příjmu a výdeje si můžete denně přesně určit kolik kalorií přijímáte a kolik vydáváte – jaké energetické bilance jste daný den dosáhli.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00