Jak na věc


korektury textů brigády

SLEVA PRO STUDENTY Cena korektury češtiny bakalářských, diplomových, dizertačních a seminárních prací již za 40 Kč za NS ! (tedy např. práce o 20 normostranách = 800,- Kč)

    Studenti musí již zcela běžně prezentovat či obhajovat své bakalářské či diplomové práce a projekty. Rovněž v podnikové sféře jsou hospodářské výsledky, porady, projekty či konference doprovázeny prezentacemi.
    Abstrakt, anotace nebo resumé je součásti každé bakalářské, diplomové, závěrečné či ročníkové práce. Téměř vždy musí být přeloženo do angličtiny či jiného světového jazyka.
    Každý text a tiskový výstup by měl projít jazykovou a stylistickou korekturou. Provádíme jazykové a stylistické korektury bakalářských, diplomových a dalších VŠ prací. Ve firemní sféře se specializujeme na korektury knih, časopisů, bulletinů, prezentací a další.
    Překladatelská agentura ručí za správnost korektury a správnost vykalkulované ceny korektury. Bohužel neručíme za škody vzniklé zadavateli jeho vlastní vinou (nejasné formulace, nečitelný text apod.).
    Korektury zpracovávají jazykoví odborníci s univerzitním vzděláním. V případě cizojazyčných korektur máme ojedinělou možnost spolupracovat s rodilými mluvčími.


Profesionální stylistická korektura

    Pokud máte texty, grafy a obrázky a nestíháte z nich vytvořit prezentaci dle zadání, rádi Vám pomůžeme. Potřebujete ze svých materiálů vytvořit interaktivní prezentaci, která zaujme a jasně vystihne Vaši myšlenku či produkt? Jsme tu pro Vás. Texty do prezentací ale rozhodně nepíšeme ani nevytváříme.
    Zajišťujeme kompletní jazykovou korekturu zahrnující opravu lexikálních, morfologických a syntaktických nedostatků. Korektura je vždy souhrnná, takže se zaměřujeme nejen na kontrolu gramatiky, ale i na základní stylistickou úpravu. Při korektuře jsou tedy zkontrolovány nejen překlepy, interpunkce a správnost psaní jednotlivých slov (v souladu s Pravidly českého pravopisu a Slovníkem spisovné češtiny), ale i stylistika a jazyková správnost.
    Záleží na přání zákazníka, protože opravujeme texty všeho druhu. Máme zkušenosti jak s korekturou odborných textů, ekonomických a právnických dokumentů, bakalářských a diplomových prací, tak i s beletrií či jinak umělecky zaměřených textů.


Komplexní stylistické korektury zpracováváme zejména pro cizince studující v České republice.

    Při stylistické korektuře obvykle dochází k větším zásahům korektora – některé pasáže textu mohou být zcela přepsány (věcně zůstanou stejné, ale stylisticky projdou úpravami). Cílem je text zpřístupnit a přiblížit cílovému čtenáři tak, aby jej oslovil. Stylistická korektura zaručí maximální účinnost ve sdělení textu. Tuto službu využívají zejména firmy, které potřebují zdokonalit své propagační materiály (letáky, plakáty, brožury, webové prezentace, katalogy apod.).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10096
cache: 0024:00:00