Jak na věc


koruna z papírů

Korunský expres nezastavilo ani Dvořiště, i když ve šlágru podzimu vedlo

    Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se místní kopané ve Zlaté Koruně věnují a pomáhají tak šířit výborné jméno obce. Zaprvé velký dík patří všem trenérům, organizačním pracovníkům a dobrovolníkům, kteří bez ohledu na časovou zaneprázdněnost zajišťují vynikajícím způsobem chod místního klubu. Zadruhé bych chtěl poděkovat všem hráčům SK Zlatá Koruna za vynikající reprezentaci obce a za dosažené výborné výsledky v letošní sezoně. Zatřetí děkuji všem dobrovolníkům a fanouškům, kteří rozličnými způsoby pomáhají zajistit bezproblémový průběh zejména domácích zápasů (PaeDr. Miloslav Šetele, Zdeněk Cába st., Václav Šváb, Pavel Cába a další). Začtvrté děkuji provozovateli hostince Na Kovárně Josefu Bigasovi za poskytnutí velmi příjemného zázemí a pohoštění po domácích zápasech a letošní dokopné. Zapáté bych také rád poděkoval všem sponzorům, kteří se nemalými finančními částkami podílejí na ekonomickém zajištění klubu a pomáhají tak vytvořit ideální podmínky pro rozvoj fotbalu ve Zlaté Ko


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00