Jak na věc


l?dzin?šana

ZLÉ OKO NEBOLI UŘKNUTÍ A ÚTOKY DŽINŮ

    Abú Sa'íd al-Chudrí رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم se utíkal k Alláhu v ochranu před džiny a zlým okem, tedy uřknutím ze strany lidí i předtím, než byly zjeveny المعاوذتان al-mu'áwizetán, tj. poslední dvě súry z Koránu, obsahující příkaz:
    „... pokud by něco mohlo předběhnout osud, bylo by to zlé oko. A pokud byste byli vyzváni k provedení koupele (jako léku) kvůli působení zlého oka, okoupejte se.“ [7]
    Existenci tohoto fenoménu také dokládá obecná praktická zkušenost mnoha národů napříč celým světem, které ho znaly a tradovaly různé, mnohdy bludné a pověrečné praktiky, které jej měly odstraňovat nebo před ním chránit.
    Pro léčbu zlého oka je možno použít také očistnou rituální koupel (arab. غسل ghusl), jak se dochovalo v sahíh hadíse od Ibn 'Abbáse رضي الله عنهما, dokládajícím reálnost uřknutí. Posel Boží صلى الله عليه و سلم v něm poté, co potvrdil, že zlé oko je opravdu reálným fenoménem, dodává:
    Důkazem je al-Buchárím a Muslimem shodně přijímaný hadís od Abú Hurejry رضي الله عنه, ve kterém Posel Boží صلى الله عليه و سلم nade vší pochybnost sděluje:


Wales - Nejstarší specializované sci-fi & fantasy knihkupectví.

    Pokud by lidé tyto věrohodnou cestou dochované způsoby ochrany využívali, zcela jistě víme, že by zamezili a zabránili těmto jevům ještě silněji, než brání zeď příchodu Je´džúdž a Me´džúdž.
    Člověk využívá autenticky dochované zpúsoby a islámsky přijatelné prostředky k vlastní ochraně před podobným škodlivým působením. Záležitosti magie, džinů, zlého oka a jim podobné se mezi lidmi velmi rozšířili jedině díky jejich nedbalosti a nedostatku uvědomování si Alláha, slabosti spoléhání se na Něj, neznalosti a nevyučování dochovaných proseb a připomenutí, kterými se lze proti těmto jevům bránit.
    Ta se používá i v okamžiku, když někdo již dopady zlého oka pocítí, a pomůže jeho působení odstranit. Takto instruoval Posel Boží صلى الله عليه و سلم svou manželku 'Áišu رضي الله عنها v sahíh hadíse. [6] A nejúčinější rukjou jsou příslušné pasáže z Koránu, jako právě al-mu'áwizetán.
    OTÁZKA: Co je to uřknutí, neboli zlé oko? Má víra v něj islámský základ, nebo se jedná jen o pověru rozšířenou mezi muslimy navzdory islámu? A může džin opravdu vstoupit do lidského těla a škodit mu?


Golema a džin v New Yorku (The Golem and the Jinni)

    „Mnoho pacientů se dokonce vyléčí samo a to i bez jakékoli léčby! Buď přijatou prosbou, nebo účinnou rukjou, nebo silou vlastního srdce, pevně a dokonale se spoléhajícího na Alláha!“ [9]
    Co se týče útoku džinů, nebo přímo vstupu džina do člověka, opět se jedná o doloženou součást věrouky ahlu s-sunna we l-džemá'a. Džin se může o člověka otřít, může mu ublížit a může do něj i přímo vstoupit, což vše způsobuje vážné především psychické potíže. Závažnost problému pak odpovídá závažnosti útoku džina.
    A dokonce ti, kteří je znají, na ně často zapomínají, nedbají na ně, nebo je recitují jen mechanicky bez rozjímání nad jejich smyslem. To je velký nedostatek. Kdyby lidé skutečně využívali tyto islámem dovolené ochranné prostředky tak, jak se užívat mají, byli by uchráněni mnohého zla. A Alláha prosíme o úspěch a o bezpečí. Ámín.“ [11]
    Výše uvedené ovšem neznamená, že veškeré psychické choroby jsou výsledkem působení džinů. Naopak, většina je původu organického nebo ve vnitřním prožívání lidí, ve shodě s poznatky psychiatrie. V případě jakýchkoli problémů je v zájmu zachování zdraví nemocného nutno spolupracovat s lékaři i s islámskými učenci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10894
cache: 0024:00:00