Jak na věc


linie rozpočtu

Zanechte komentář Zrušit odpověď na komentář

    bearing, bias, course, direction, in, line, northing, policy, southerly, tack, tendency, trend, under, way, accent, dash, hyphen, mark, stripe, stroke, virgule, coseismal, rule
    Peníze Je to prostředek směny zboží a služeb za uznávanou jednotku, ve které jsou vyjadřovány ceny. Nejprve byly tzv.: 1) Zbožové peníze (drahé kovy, zlato) 2) Papírové peníze 3) Kovové mince 4) Bankovní peníze...
    5. Trh práce z mikroekonomického hlediska příčiny nezaměstnanosti, její jednotlivé formy a důsledky. Trh prácePráci lze chápat jako jeden z výrobních faktor, případně jeden ze statků charakterizovaným tržními kategoriemi (tj. cena, poptávka, nabídka). Současně...
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Linie rozpočtu - rovnice linie rozpočtu (důchod, cena statku X, cena statku Y), mezní míra substituce ve směně (MRSe), grafické zobrazení, sklon linie rozpočtu, změna sklonu, posun linie rozpočtu


ekospace.czMikro a makroekonomie pro všechny

    Za optimální spotřební koš považujeme ten, který leží na indiferenční křivce. Ta má s linií rozpočtu pouze jeden společný bod a spotřební koš leží v bodě, kde se linie rozpočtu stává tečnou indiferenční křivky.
    Znázornění optima spotřebitele, změny linie rozpočtu: Spotřebitel nakupuje statek X a statek Y. Jeho důchod je 100 Kč, cena statku X je 10 Kč a cena statku Y je 40 Kč. V optimu spotřebitel spotřebovává 6 kusů statku X a 1 statek Y. a) znázorněte graficky optimum spotřebitele, b) co se stane s linií rozpočtu, pokud se cena statku X zdvojnásobí, c) co se stane s linií rozpočtu pokud se důchod ztrojnásobí.
    Optimum spotřebitele pro substituty a komplementy: Určete graficky optimum spotřebitele pro následující statky a) černé pero a modré pero (substituty), b) krajíc chleba a dva plátky šunky (komplementy)
    Optimum spotřebitele: Máme zadanou funkci užitku, cenu statku X, cenu statku Y, důchod I. Máme vypočítat a) směrnici indiferenční křivky (MRSc), b) linii rozpočtu (BL), c) optimální množství statku X a statku Y


mezní míra substituce ve směně (MRSE)

    aplomb, chemin, codirection, destination, direction, ligne, part, sens, tendance, travers, coche, raie, tiret, trait, ascendance, banda, flottaison, hélice, machine-transfert, pointillé, programme, quenouille, règle
    Optimum spotřebitele - odvození graficky, odvození matematicky (MRSc=MRSe), srovnání optima v ordinalistické a kardinalistické teorii užitku, vnitřní optimum, rohové optimum
    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!
    Zvláštní tvary indiferenčních křivek - dokonalé substituty, dobré substituty, dobré komplementy, dokonalé komplementy, nežádoucí statek, neutrální statek
    Mikroekonomie 5. Funkce poptávky, křivka poptávky a determinanty poptávky. Engelova křivka Funkce poptávkyPoptávku po každém jednotlivém statku lze vyjádřit funkcí:• X1 = f1 (P1, P2, … , Pn, I)• X2 = f2 (P1, P2,...


Přihlásit se přes sociální síť:

    Znázornění optima spotřebitele, změny linie rozpočtu: Spotřebitel nakupuje statek X a statek Y. Jeho důchod je 100 Kč, cena statku X je 10 Kč a cena statku Y je 40 Kč. V optimu spotřebitel spotřebovává 6 kusů statku X a 1 statek Y. a) znázorněte graficky optimum spotřebitele, b) co se stane s linií rozpočtu, pokud se cena statku X zdvojnásobí, c) co se stane s linií rozpočtu pokud se důchod ztrojnásobí.
    Kupní smlouvy Smlouva je ujednání dvou nebo více stran o vzájemných právech a povinnostech. Kupní smlouva je prohlášenísouhlasné vůle mezi prodávajícím a kupujícím o dodávce zboží za peníze. Aby vznikla kupní smlouva, musí být...
    Ordinalistická teorie užitku, Indiferenční křivka, Indiferenční mapa, Vlastnosti indiferenčních křivek, Mezní míra substituce ve spotřebě (MRSc), Grafické zobrazení


ekospace.czMikro a makroekonomie pro všechny

    брехня, викласти, вишикувати, вишикуватися, вказівка, генеалогія, директива, дирекція, застелити, зморшка, інструкція, керівництво, класти, колія, лежати, лінія, лягати, лягти, навчання, накривати, накрити, направлення, напрям, напрямок, настанова, обрис, покладати, покласти, положення, положити, постелити, простягати, простягнути, протягати, риска, розпорядження, розтягати, розтягувати, ряд, скеровування, скерування, спрямування, стелити, сягати, тенор, тягнутися, тягти, черга, шкільний, школа, блідий, зблідлий, кульки, простежити, простежувати, риса, слід, спогад, спомин, тьмяний, удар, чорта, шотландці, лінійка, ніжка, нога, правитель, протез, штанина
    Optimum spotřebitele pro substituty a komplementy: Určete graficky optimum spotřebitele pro následující statky a) černé pero a modré pero (substituty), b) krajíc chleba a dva plátky šunky (komplementy)
    Mikroekonomie 6. Ekonomický význam elasticit poptávky (cenová, důchodová, křížová, časová a jejich algebraické vyjádření) Důchodová elasticita poptávkyO kolik procent se změní poptávané množství statku X, když se změní důchod spotřebitele o jedno procento.Oblouková elasticita:...
    Odvození nabídky kapitálu nabídka kapitálu = ochota nabízejících půjčovat své disponibilní důchody při různých úrovních reálné úrokové míry nabídka kapitálu.
    führung, management, richtung, tendenz, trend, verwaltung, linie, querstrich, streifen, strich, zeile, abstammung, herkunft, lineal, mal, regel, strecke


Prezentace na téma: "TEORIE CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE"— Transkript prezentace:

    Mikroekonomie 3. Teorie poptávky, odvození poptávky a determinanty poptávky• Individuální poptávka• Tržní poptávka – součet poptávek jednotlivých tržních subjektůIndividuální poptávka po určitém statku závisí na následujících faktorech:• Ceně tohoto statku• Cenách ostatních statků• Důchodu...
    Ordinalistická teorie užitku, Indiferenční křivka, Indiferenční mapa, Vlastnosti indiferenčních křivek, Mezní míra substituce ve spotřebě (MRSc), Grafické zobrazení
    Optimum spotřebitele - odvození graficky, odvození matematicky (MRSc=MRSe), srovnání optima v ordinalistické a kardinalistické teorii užitku, vnitřní optimum, rohové optimum
    Tržní mechanizmus Nazýváme jím komplikovaný systém neuvědomělé koordinace lidí, činností a firem prostřednictvím cen trhu. Trh = původně místo, které bylo určeno ke směně zboží za zboží. Místo, kde se střetává poptávka s nabídkou,místo,...
    6. Příčiny inflace a jednotlivé její formy, důsledky -vývoj cenové hladiny měříme pomocí implicitního cenového deflátoru a explicitních cenových indexů -úroveň cenové hladiny závisí : přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti...


Zanechte komentář Zrušit odpověď na komentář

    Mikroekonomie 4. Tvorba ceny statků a vytváření poptávky. Indiferenční analýzaVliv změny důchodu spotřebitele na poptávkuZměna důchodu vede k posunu linie rozpočtu, mění se množství statků X a Y, které spotřebitel může nakoupit. Linie rozpočtu...
    Mikroekonomie 24. Veřejný sektor. Příčiny existence, poptávka po veřejných statcích, rovnováha ve veřejném sektoru, efektivní zabezpečování veřejných statků. Veřejným sektorem rozumíme tu oblast společenské reality, která se nachází ve veřejném vlastnictví. Veřejný sektor je...
    Zvláštní tvary indiferenčních křivek - dokonalé substituty, dobré substituty, dobré komplementy, dokonalé komplementy, nežádoucí statek, neutrální statek
    Linie rozpočtu - rovnice linie rozpočtu (důchod, cena statku X, cena statku Y), mezní míra substituce ve směně (MRSe), grafické zobrazení, sklon linie rozpočtu, změna sklonu, posun linie rozpočtu
    Jedná se o křivku indiferenční analýzy, která je grafickým znázorněním rozpočtového omezení spotřebitele a je hranicí tržních příležitostí. Těmito příležitostmi je tvořena linie rozpočtu, která zachycuje všechny spotřební koše, za jaké spotřebitel utratí svůj důchod.


ekospace.czMikro a makroekonomie pro všechny

    administração, administrais, curso, direcção, directo, gerência, gestão, giro, sentido, tendência, estria, faixa, fio, línea, linha, raia, rasgo, risca, traço, fécula, hiberna, preceito, regra, régua, tónica
    Optimum spotřebitele: Máme zadanou funkci užitku, cenu statku X, cenu statku Y, důchod I. Máme vypočítat a) směrnici indiferenční křivky (MRSc), b) linii rozpočtu (BL), c) optimální množství statku X a statku Y

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00