Jak na věc


maturitní ples-gymnázium chomutov prosinec 2018

Obor: 26–41–L/52 Provozní elektrotechnika

    Zobrazení filmových trailerů, různé možnosti řazení a filtrování včetně hodnocení filmu z ČSFD. Registrovaný uživatel může hodnotit filmy a psát komentáře či ohlásit chybu. Veškerou správu filmů a jejich komentářů provádí administrátor.
    Žáci oborů M pracují od začátku 4. ročníku v rámci předmětu praxe či v maturitním semináři na vlastním maturitním projektu. Téma projektu si volí sami na konci 3. ročníku nebo je jim přiděleno školní téma. Projektem může být elektrotechnický výrobek, webové stránky, program či grafický návrh (viz výše - profilová část maturitní zkoušky), lze se domluvit i na jiném, specifickém tématu. Na začátku 4. ročníku (do poloviny září) žáci upřesňují a konkretizují zadání a plánované výsledky projektu. Zadání je pak předloženo řediteli školy ke schválení. Na projektu žáci pracují samostatně, své plány a výsledky předkládají vedoucímu projektu a konzultantovi k diskusi a k průběžnému hodnocení. Součástí maturitní práce je i dokumentace projektu. V souborech ke stažení jsou k dispozici pravidla jak psát dokumentaci - formální stránka dokumentace a vzor dokumentace s vytvořenou šablonou stylů.


Základy společenských věd (523)

    Předměty profilové části určuje škola pro jednotlivé studijní obory. Maturitní předmět může být tvořen jedním předmětem nebo je složen ze dvou příbuzných studijních předmětů. Maturitní projekt (obory M) představuje celoroční práci žáka na vlastní nebo zadané téma. Žák vytvoří elektrotechnický výrobek či webovou aplikaci, program nebo grafický návrh. Při ústní MZ žák předvede prezentaci svého projektu a obhajobu svých závěrů uvedených v dokumentaci. Při praktické zkoušce (obory H) žáci vyrábějí například stabilizovaný zdroj, časový spínač nebo provádějí elektrická silnoproudá zapojení, měří elektrické veličiny a výsledky zpracovávají tabelárně a graficky.
    Maturitní ples je společenská i životní událost, na kterou si chce každý uchovat nezapomenutelné vzpomínky. Při pohledu na fotografie vás upoutá tradiční doplněk maturitního plesu, maturitní šerpy pro maturanty a jejich profesory. Pokud chcete mít opravdu originální maturitní šerpy třeba i podle svého návrhu, zkušený výrobce vám rád poradí s výběrem barvy, písma a motta.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich
200
9413
cache: 0024:00:00