Jak na věc


mořské akvárium

Mořské akvárium - profesionální interiérové realizace, odborné osazování mořskými živočichy na míru, dlouhodobý odborný dohled a servis

    Mořské akvárium - Reefkeeping se zabývá kompletní realizací útesových mořských akvárií, dovozem a prodejem australských ultra barevných forem mořských živočichů, které se na českém trhu běžně neobjevují. Specializujeme se na kompletní osazování mořských akvárií v nejvyšším stupni barevnosti a odborné sestavování kompatibilních sad mořských živočichů pro Vaše mořská akvária. Jsme exkluzivním prodejcem raritních druhů mořských korálnatců v ČR. Každý týden nový import a aktuální nabídka výběrových mořských živočichů. Zajišťujeme rozvoz mořských živočichů a zboží až k zákazníkovi po celé EU.
    Tato unikátní disciplína mořské akvaristiky se v poslední době začíná hlasitě ozývat a přibývá stále více jejích obdivovatelů. V základě se jedná o maloobjemová mořská akvária, která mají nesporně své obrovské kouzlo. Jejich půvab je zřejmý již při prvním pohledu na tyto barvami zářící kousky podmořského světa. Často i na velmi malém prostoru je možno vytvořit velmi bohatá společenstva mořských živočichů žijících na tropických korálových útesech a intenzivní barevnost a jedinečnost jejich životních projevů Vás nepřestanou fascinovat. Není tedy divu, že nejnovějším trendem dnešní moderní mořské akvaristiky se stávají interiérová mořská nano akvária osázena druhy mořských živočichů v tzv. „high-end“ tedy nejvyšším stupni barevnosti.


Barevné druhy pro nové mořské akvárium

    Službou reefkeeping nabízím asistovanou komplexní pomoc a poradenství ohledně chovu mořských korálnatců a ostatních druhů mořských živočichů, o jejichž chovu je stále známo jen velmi málo. V praxi se setkávám s mnoha mořskými akvaristy, kteří se jen velmi těžko dostávají k relevantním informacím ohledně chovu jejich chovanců. Veškeré informace o chovu jsou bohužel jen kusé a co zdroj informací to jiný názor. Často se také mořští akvaristé dostanou do pasti velmi odlišných a často až protichůdných informací a rad ohledně řešení problémů v jejich nádržích a chovu těch či oněch mořských živočichů. Výsledkem je naprostý chaos a jakési experimentování s živočichy formou pokus omyl. Toto není nutné, díky zkušenostem s osazováním mnoha nádrží, výměně informací s profesionálními chovateli po celém světě a také osobním pozorováním biotopu korálového útesu a pestré škály organismů, které ho obývají, jsem již schopen Vám pomoci při stavbě a celkové osádce Vašeho akvária. I díky mnoha hodinám pozo
    Pokud se rozhodnete pro tuto službu, nabízím Vám odbornou asistenci po celou dobu od plánování nádrže, navržení vhodného typu akvária (reef crest, lower reef, lagoon, fish only, predator tank, shelf lagoon atd.), stavby účelného a dekorativně zajímavého útesu až po konečné osázení nádrže co nejpestřejší škálou kompatibilních druhů. Dnes jsem schopen velmi věrně napodobit komplexní systém druhů tropického korálového útesu. Prosperující reef u Vás doma je pak naprosto unikátním prvkem, který nelze ničím napodobit.


Prodej low tech mořských útesových akvárií

    Pro mnoho lidí je velmi překvapivé zjištění, jak finančně přijatelné dnes pořízení mořského akvária může být pokud se vydáme touto nově objevenou cestou tzv. low tech útesových mořských akvárií. Jde jen o to, aby byl již návrh a následně samotné založení mořského akvária důkladně promyšleno a pokud možno ideálně konzultováno s někým kdo má na tomto poli zkušenosti. Velkou roli na začátku hraje obyčejný selský rozum a získání co možná nejvíce informací ohledně svého vysněného mořského akvária. Častým problémem je získávání informací z mnoha různých zdrojů a neuvážené napodobování a kombinování metod, jejichž následný mix většinou nevede ke kýženému úspěchu. Proto doporučujeme udělat si nejprve vlastní představu ohledně výběru živočichů, které si přejeme ve své nádrži mít a jejich chovných nárocích.
    V případě zájmu o realizaci, revitalizaci, odborné poradenství či zajištění spolehlivého servisu Vašeho mořského akvária mě neváhejte kdykoliv kontaktovat.
    Mnoho lidí si stále myslí, že si nemohou mořské akvárium pořídit kvůli financím a přílišné náročnosti na údržbu a čas. Pro Vás všechny, kteří se potýkáte s tímto problémem máme dobrou zprávu. Časy se změnily a provoz mořského akvária dnes opravdu nemusí být zdaleka tak složitý a časově náročný, jak jsme si mysleli ještě před několika lety v počátcích této krásné a fascinující záliby. Díky zkušenostem z našich realizovaných mořských akvárií a předávání si veškerých informací o nových postupech, metodách a možnostech ve světě reefkeepingu (útesová akvária) s našimi zahraničními partnery jsme schopni nyní nabídnout velmi zajímavé a unikátní řešení systému mořského akvária jak u menších tak u velkoobjemových akvárií.


Sady živočichů pro nové mořské akvárium

     Sady pestrobarevných zoanthusů jsou velmi oblíbenou a po celém světě vyhledávanou skupinou mořských živočichů. Jsou to druhy vytvářející pestrobarevné koberce…
    Závěrem bych rád uvedl, že současně se zabývám exkluzivním dovozem vysoce barevně atraktivních živočichů, díky kterým dnes sestavuji druhově velmi početné a zvláště svou barevností naprosto elitní útesové systémy, které jsou špičkou současné mořské akvaristiky. Ještě jednou mi tedy dovolte, nabídnout Vám všem, svou asistenci při realizaci a kompletním osázení Vašeho mořského akvária. Pro více informací ohledně konkrétní podoby naší spolupráce mne neváhejte kdykoliv kontaktovat.


Svítíví a nenároční živočichové

    V případě zájmu jsme kdykoliv ochotni pomoci každému začínajícímu mořskému akvaristovi s návrhem jeho vysněného mořského akvária. Zjistili jsme, že i přes veškeré výdobytky dnešní techniky, musíme s pokorou konstatovat, že příroda to umí přeci jen nejlépe a že v jednoduchosti je krása. Věřím, že naše nekomplikované a s rozmyslem navržené systémy útesových akvárií Vám Vaši důvěru mnohonásobně vrátí ve formě pohodového a stabilního fungování Vašeho nového mořského akvária. Ušetříte si tak mnoho starostí a zbyde více času si v klidu vychutnat Váš mořský svět třeba u šálku dobré kávy.


Specializované realizace mořských akvárií ve stupni barevnosti ultra

    U těchto malých nádrží je velmi důležité hned od začátku vhodně nastavit systém filtrace. V případě nano akvárií se v poslední době hlavně ve světě používá přírodní metoda filtrace a dokonce se objevuje mnoho průkopníků a zastánců tzv. skimmerless method, což znamená, že do systému filtrace nezařazují ani odpěňovače. Pouze do nádrží vkládají různé typy absorbčních médií zajišťujících čistotu vody a vhodnou úroveň chemických parametrů. U takto malých objemů je totiž snaha zachovat ve vodě co nejvíce živin, které pak současně slouží k výživě živočichů v akváriu. Zmíněná vhodně zvolená absorbční média a dimenzovaný filtrační systém zajišťují požadovanou kvalitu vody, která si ale zároveň udržuje dostatek živin pro výživu korálnatců a ostatních druhů mořských živočichů. Zjednodušeně se dá říci, že u tohoto typu akvárií platí stejná pravidla jako u klasických a větších nádrží, jen je třeba vzít v potaz určité odlišnosti a specifika daná jejich velikostí a objemem. Velkou výhodou těchto menš
    Útesové mořské nano akvárium je unikátním oživením prakticky jakéhokoliv prostoru, do kterého vždy vnese nádech fantazie a tajemna mořských hlubin. Myslíme si také, že je velmi vhodné pro děti, neboť v nich může probudit lásku k přírodě a schopnost pečovat o živé tvory, které s námi sdílí náš domov a po čase se stanou našimi věrnými přáteli, kteří nás mohou mnoha věcem naučit a v mnohém obohatit. V dnešním přetechnizovaném světě plném stresu může být mořské nano akvárium velmi osvěžujícím prvkem jak Vaší kanceláře tak samozřejmě Vašeho domova.


Mořské nano akvárium "Australian reef"

    Reefkeeping se specializuje nejen na návrhy a realizace interiérových mořských akvárií, ale jako jediní na trhu také na odborné komplexní osazování mořských akvárií vhodnými druhy živočichů na míru. V praxi tato služba začíná vypracováním podrobného odborného návrhu systému daného mořského akvária dle požadavků zákazníka. Následuje naprosto klíčová fáze při budování mořského akvária, která bohužel na trhu mořské akvaristiky naprosto chybí. Jedná se o odborný výběr vhodných mořských živočichů a v konečné fázi sestavení komplexní sady kompatibilních druhů mořských živočichů pro danou nádrž. Zde musí být samozřejmě zohledněn typ nádrže, druh filtrace, typ osvětlení, intenzita a typ proudění a mnoho jiných aspektů, které nám mnohdy ani nepřipadají důležité, ale jejich opomenutí se vždy vymstí a také velmi prodraží. Sestavování sad vhodných druhů mořských korálnatců, bezobratlých a ryb je procesem výběru vhodné druhové skladby živočichů, kteří se k sobě hodí jak životními nároky, podmínkami
    Ultra barevné sady pro mořská akvária - Nabízíme ultra barevné formy korálnatců a jiných mořských živočichů, které jsou na českém trhu zřídka dostupné. Nejde nám o množství dovážených živočichů, ale zaměřujeme se na intenzivně zbarvené a vysoce atraktivní druhy. Jsou k dispozici jak jednotlivě tak ve formě cenově zvýhodněných sad, které jsou vhodné zvláště pro začínající akvaristy a jejich nová mořská akvária či nano akvária. V této sekci si můžete pravidelně prohlédnout malou ukázku z aktuální nabídky mořských živočichů. Při využití služby kompletního odborného osázení Vaší nádrže na klíč a při koupi živočichů ve formě sady nabízíme nejvýhodnější ceny mořských živočichů v ČR a SK.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde
200
18168
cache: 0024:00:00