Jak na věc


mudr. bernatíková

CENÍK VÝKONŮ HRAZENÝCH V HOTOVOSTI

    ON-LINE OBJEDNÁVÁNÍ K LÉKAŘI (jen obvod !!!!! - praktický lékař pro děti a dorost - zatím út až pá 7.30-8.30 po 10-ti minutách - nefunkční jen v době dovolené či zástupu) klikněte zde pro ON-LINE objednávku k lékaři
    je-li nákupní cena očkovací látky do 1000,-Kč: 300,-Kč, je-li nákupní cena očkovací látky 1001-2000,-Kč: 350,-Kč, je-li nákupní cena očkovací látky nad 2000,-Kč: 400,-Kč
    Kontrolní vyšetření sluchu u 5-ti letých dětí: od 1. ledna 2019 vstoupil v platnost metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let tónovou audiometrií na ORL nebo foniatrickém pracovišti. K vyšetření není potřeba poukaz K, pacienty lze při pětileté preventivní prohlídce směřovat na: MUDr. Zuzana Topilová, Foniatrie, audiologie a ORL Chomutov s.r.o., Poliklinika Chomutov, 5. patro - tel. č 474 629 448.
    Od 1.11.2018 pacienty přebírá dětské oddělení v Chomutově - příjmová ambulance. Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (= OBVODU) se tato změna opravdu NETÝKÁ!!!


Ordinační hodiny ordinace praktického lékaře pro děti a dorost ("OBVOD"):

    Praktický lékař pro děti a dorost (Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena v lednu 2012 AKREDITACE k uskutečňování vzdělávacího programu), ve spolupráci s MUDr. Vorlíčkovou (od 11.10.18 pro mateřské povinnosti MUDr.Vorlíčkové bude nám pomáhat přechodně MUDr. Alena Benešová) a Odborná pediatrická ambulance (dětská nefrologie, gastroenterologie a sonografie)
    Přihlášky na střední školu: jak postupovat? - byla-li preventivní prohlídka před méně než 6-ti měsíci - pak je možné vhodit vyplněné (včetně škol a kódů) přihlášky do bílé schránky přede dveřmi v 1. patře a za pár dnů si je dovyplněné vyzvednout u sestřiček. Byla-li preventivní prohlídka dříve, pak je nutné se u nás objednat k celkovému vyšetření (+ moč) a formuláře vypíšeme během tohoto vyšetření.
    Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 2012. Od roku 2012 zaměstnána jako sekundární lékař na dětském lůžkovém oddělení nemocnice Chomutov.
    Absolvent Lékařské fakulty University Karlovy v Plzni (1993). Po promoci jsem nastoupil jako sekundární lékař na dětské oddělení v Chomutově. Atestace z pediatrie 1.stupně v roce 1996, 2. stupně 1999.


MÁTE NEMOCNÉ DÍTĚ? KDY K NÁM A KDY JEŠTĚ VYČKAT?

    Spolupracuji s dětským oddělením v Chomutově, s Dětskou klinikou v Ústí nad Labem, Dětskou klinikou v Praze-Motole, Urologickou klinikou VFN v Praze, s dětskou endokrinologickou ambulancí v Chomutově a dalšími, mé služby využívají pacienti nejen z Chomutova a Jirkova, ale i z Kadaně, Klášterce nad Ohří, Žatce, Postoloprt, Loun a okolních obcí.
    Od ledna 2016 spolupráce s MUDr. Valešem v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. V prosinci 2018 úspěšně absolvovala atestační zkoušku v oboru Praktický lékař pro děti a dorost.
    FORMULÁŘE - POSUDKY (ŠvP, tábory, lyžařské kurzy, přihlášky do školek) - je možné vhodit do bílé schránky přede dveřmi v 1. patře a za pár dnů si je vyplněné vyzvednout u sestřiček. Máme sice ze zákona na vyplnění 10 dnů, ale k dispozici budou většinou za pár dnů. Nevhazujte tam ale formuláře na sportovní prohlídky - v tomto případě musí být i vyšetření dítěte (více v části Sportovní prohlídky).


MUDr. Jiří Valeš, praktický lékař pro děti a dorost

    Má-li Vaše dítě teplotu, je určitě vhodné podat lék proti této teplotě (paracetamol 10-15mg/kg na dávku /lze až 4x denně/ či ibuprofen 5-10mg/kg na dávku /lze až 4x denně/). Když malý pacient reaguje na tyto léky, má chuť si hrát, pak trpí nejspíše virozou, kde je nutný jen klidový režim, dostatek tekutin a léky na snižování teploty. Naopak, když je dítě schvácené a apatické, je třeba zajít na lékařské vyšetření, může se jednat o bakteriální infekci, kdy je nutné nasazení antibiotik.
    OBJEDNÁVÁNÍ na www.jiri-vales.cz (ON-LINE o pár řádků níže) a event. na tel.čísle 474 628 123. Objednávání je aktuálně možné na 5 hodin týdně - 4 hod. na dopolední časy (Út - Pá) s akutními onemocněními: 7.30 - 8.30 hod., na pondělí 17-18 hod. na administrativní věci či dlouhodobé problémy (na pondělí v podvečer objednání jen telefonicky). V případě dlouhodobých zdravotních problémů je vhodné se domluvit se sestřičkami na konkrétním termínu.
    Od roku 1996 se věnuji sonografickým vyšetřením (břišní orgány, štítná žláza, mozek, ...), od roku 1998 dětské nefrologii. Pravidelně se účastním kurzů v dětské nefrologii, dětské urologii, dětské gastroenterologii, sonografii, a také praktické pediatrie.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00