Jak na věc


nevýhody tepelného čerpadla

+ Bezpečný protiskluzový povrch bez třísek

    Některé WPC výrobky jsou konstruovány jako duté profily. Většinou se jedná o prkna s nižší nosností a jsou mnohdy ekonomicky výhodnější než plné desky. U dutých profilů je nutné při montáži postupovat dle instrukcí výrobce a zajistit, aby prkna měla spád. Prakticky to znamená, že voda, která by se dostala při dešti či sněžení dovnitř, musí odtéct ven. V opačném případě hrozí za extrémních zimních podmínek popraskání vlivem roztažnosti ledu.
    Hodí se prakticky do všeho, do auta jej lze namontovat napříč i podélně. V případě velikosti, hmotnosti, množství pohyblivých částí, kultury chodu i průběhu výkonu je takovým zlatým středem. A zároveň nabídne i slušný objem (do 2,5 litru) a výkon, lepší než v případě tříválce. Po stránce vibrací je také lepší než tříválec, ale není dokonalý.
    Ovšem, pokud nejste Dodge a nedáte motoru 8,4 litru objemu, s tak gigantickými válci se na moc vysoké otáčky nedostanete. Konstrukční nevýhody V10 jsou ale trochu jinde - motor potřebuje vyvažovací hřídele na rozdíl od V12, je ale menší a levnější. Stále to je ale dost velký, těžký a složitý, takže i drahý motor. A kvůli tomu všemu jde o celkem zřídka používaný motor.


+ Dlouhá (extrémní) životnost materiálu

    Motory pod kapotami aut jsou různé, pochopitelně, a většina jejich druhů bude mít své zastánce. Jedni stojí za řadovým šestiválcem, hlavně kvůli těm od BMW, jiní zase za V8, protože milují třeba americká auta. Fandové Porsche nedají dopustit na plochý šestiválec a ti, pro které je koncern VW vším, budou horovat za motor VR6 nebo možná i za řadový čtyřválec s písmeny TDI.
    Řadový není proto, že jeho válce nejsou přesně v řadě, nýbrž svírají určitý velmi ostrý úhel; u prvních generací to bylo 15°, u těch posledních dokonce10,6°. Vidlicový zase není proto, že má jen jednu hlavu válců, nikoliv dvě, a má klikovou hřídel rozdělenou po 120° a stejné schéma pohybu válců jako řadový šestiválec.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.


+ Úspora Vašeho času a starostí

    Tříválec má více společného s řadovým šestiválcem než se čtyřválcem, a to proto, že jeho kliková hřídel není plochá, tedy rozdělena po 180° jako u řadového čtyřválce, ale je rozdělena po 120° jako u řadového šestiválce, alespoň v drtivé většině případů. Je to tedy spíše půlka šestiválce než tři čtvrtiny čtyřválce, jak někteří říkávají. Má své výhody, zejména menší velikost, menší hmotnost a menší vnitřní tření. Jeho objem je také menší než u čtyřválce, který třeba nahradí. A bude mít menší spotřebu paliva při nízké zátěži, tedy i tu normovanou, o kterou v případě tříválců jde obvykle nejvíce.
    S řadovým tříválcem má také společných několik výhod, je-li namontován standardně pod přední kapotou - hlava válců je snadno přístupná pro servis a okolo motoru bývá docela dost místa, takže je servis obecně snadný. A je tu jedno ventilové ústrojí, což znamená méně pohyblivých částí a menší pravděpodobnost poruchy.
    Čtyřválcový řadový motor je stále ještě tím nejběžnějším, co u nás na silnicích i v showroomech potkáte. Je to takový univerzální motor, velký kompromis prostý stránek velmi silných, ale i velmi slabých.
    V8 je ikona, ať už v USA nebo v evropských luxusních či sportovních autech. Svého statutu nedosáhla náhodou, u V8 totiž je velmi snadné dostat se na velké objemy a tedy i vysoké výkony, zatímco motor stále není příliš velký. Ovšem, není ani zas tak malý, ve většině případů ho potkáte uložený podélně, třebaže se v minulosti objevoval i napříč, a to i před přední nápravou.


+ Ekologicky a zdravotně nezávadný

    Na světovém trhu působí několik desítek výrobců WPC materiálů, které se od sebe liší kvalitou a konstrukcí svých produktů. Jedním z odlišujících parametrů je kvalita a úroveň imitace dřevěného povrchu. Levnější materiály mohou být vizuálně i pocitově bližší plastu než dřevu.
    Náklady na terasu, venkovní podlahu (decking), se obecně skládají ze tří položek - materiál, montáž a údržba. Dále je třeba započítat průměrnou délku životnosti, tzv. amortizaci. Cena materiálu WPC je oproti běžnému nebo exotickému dřevu vyšší. Nicméně, vezmeme-li v úvahu náklady na nutnou povrchovou údržbu dřevěných teras, jejich kratší životnost a mnohá rizika (poškození hmyzem nebo povětrnostními vlivy), je finanční výhoda, respektive úspora celkových nákladů terasy z WPC patrná již po třech letech užívání. Viz srovnání WPC se dřevem.
    Nevýhody tu jsou stejné jako u vidlicového šestiválce - dvojí ventilové ústrojí, náročnější údržba, větší třecí ztráty v motoru. Na druhou stranu, díky minimálním vibracím V8 s křížovou klikovou hřídelí jsou tyhle motory velmi trvanlivé; o těch s plochou klikovou hřídelí to už tolik neplatí, protože nemají tak hladký chod.


– Vizuální a pocitová úroveň nekvalitního materiálu WPC

    Tahle konstrukce motoru je vynálezem Volkswagenu, ale než nás osočíte z lásky k tomuto automobilovému gigantovi, pokračujte ve čtení - tohle je totiž skutečně unikátní koncepce, která si zaslouží zmínku. Není to totiž ani vidlicový, ani řadový motor, třebaže má k řadovému blíž. Spojuje výhody řadového a vidlicového motoru dohromady, nebo se o to alespoň snaží.
    Dřevo neustále pracuje. I dřevo s větší hustotou (exotické dřeviny) díky povětrnostním vlivům a především UV záření mění svůj odstín, navíc nekonzistentně. Tento proces můžete zmírnit pravidelnou povrchovou údržbou, nikoliv však zcela zastavit. Voda, slunce, sucho, vlhkost, mráz, to vše má vliv na vzhled a životnost dřeva. Míra deformace je pochopitelně jiná v závislosti na kvalitě dřeviny a její povrchové úpravě, nicméně ve srovnání s WPC je zásadní. U WPC máte jistotu, že terasa bude vypadat stejně po roce, jako po 5 nebo 20 letech.
    Také tu ale jsou nevýhody. Tyhle motory jsou umístěny podélně, z hlediska klikové hřídele, a pokud jsou mimo rozvor auta, jako u Subaru či u Porsche 911 (zde už hovoříme o šestiválcích), bude mít i jejich délka určitý negativní vliv na ovladatelnost auta. Tohle ovšem nevadí, pokud jsou umístěny uvnitř rozvoru, jako např. u Porsche Cayman nebo u Formulí 1 v minulosti.


Tištěná média – noviny a časopisy

    Riziko, že Vaši dřevěnou terasu napadne hmyz, bude existovat vždy. Toto riziko můžete snížit povrchovými nátěry, oleji, impregnacemi, apod., což ve většině případů představuje užití chemikálií - insekticidů, jež mají hmyz odpudit. Tyto chemikálie se postupně odpařují nebo vyplavují na povrch a mohou mít negativní vliv i na Váš organizmus. Tyto problémy u WPC nenastávají.
    Bavíme-li se o dvanáctiválcích jinde než v luxusních limuzínách, stojí také za zmínku, že za stejného objemu mají ještě menší písty než V10 nebo V8, takže snadno dosahují vyšších otáček. K nevýhodám samozřejmě patří složitost, velikost a cena takového motoru, a to ještě víc než u vidlicového desetiválce.
    K nevýhodám patří např. složitější konstrukce, dvojí ventilové ústrojí ve dvou hlavách válců nebo fakt, že výfukové svody jsou na obou stranách motoru, což také zvyšz. Také je tenhle motor těžší než čtyřválec, což má při umístění před přední nápravou negativní vliv na ovladatelnost auta. Dále pořád potřebujete vyvažovací hřídele na sekundární síly v motoru a výrobní náklady na takový motor jsou vyšší oproti řadovému šestiválci.


– Riziko popraskání dutých profilů a prken

    Uvažujete o nastartování reklamní kampaně? A znáte výhody a nevýhody jednotlivých propagačních kanálů, respektive médií? Tento článek vám pomůže nahlédnout na jednotlivá média bez růžových brýlí a prozradí vám, co můžete a nemůžete od jednotlivých kanálů očekávat.
    A jsou tu samozřejmě i další nevýhody, faktičtější. Ty hlavní pramení z toho, že řadový šestiválec je vážně dlouhý. Jen výjimečně se tedy dostane do aut příčně, v drtivé většině aplikací je umístěn podélně a pohání zadní kola. Jeho délka také znamená, že není tak pevný, může mít horší torzní vlastnosti oproti V6.


Re: Nevýhody chovu andulek (a jiných papoušků)

    Řadový šestiválec má tři páry pístů, které se pohybují synchronně, a kliková hřídel je rozdělena po 120° jako u tříválce výše. Jenže díky tomu, že tu je dvojnásobek válců, zážeh nastane každých 120° otáčky klikové hřídele. Proto tu také není potřeba vyvažovacích hřídelí; samy se vyruší nejen primární, ale i sekundární síly. A na rozdíl od V6 je tenhle motor jednodušší v tom, že má jedno ventilové ústrojí. Je tu tedy méně pohyblivých částí, ale na šestiválec. Jinak o všech motorech od tohoto dále platí, že pohyblivých částí mají z podstaty více a pro test normované spotřeby jsou do jednoho stvořeny asi jako Petr Novotný pro promenádu v plavkách. Proto v dnešní době vymírají, např. BMW se „svých” atmosféricky plněných šestiválců zbavilo zcela, bez výjimky.
    Tradiční dřevěné terasy mohou být krásné, ne však na dlouho. Po určitém čase, dle typu dřeva, se vždy projeví přirozená změna barvy a povrchu. Kompozitní materiál WPC vyrobený z dřevěné moučky a plastových komponentů vypadá téměř jako dřevo, na první pohled rozdíl nepoznáte. Má vynikající konzistentní vlastnosti, které eliminují všechny neduhy dřeva. Výrobci WPC materiálu proto s klidem nabízejí záruku 20 - 25 let. Vaše terasa bude skvěle vzdorovat všem povětrnostním vlivům a také kroucení materiálu, jeho rozpadání. Navíc je odolná také vůči chlóru u bazénu.
    Šlechta mezi motory drží tenhle statut zcela právem. Jsou to dva řadové šestiválce na jedné klikové hřídeli, dva téměř dokonale vyvážené motory, takže motory V12 mají dokonale hladký chod. K zážehu dochází každých 60° otáčky klikové hřídele, šestkrát za jedinou otáčku, což dále přispívá jemnosti provozu. Proto tyhle motory ve špičkových autech pracují, a proto jen tak nevymřou.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Plochý motor má primární a sekundární síly opět vyváženy z principu, ale podobně jako tříválec vibruje podélně, protože písty nejsou přímo naproti sobě, jsou trochu vyosené; jinak na klikovou hřídel nejdou poskládat. To znamená potřebu vyvažovacích hřídelí a větší náročnost na silentbloky motoru. Není to ale nic, co by nešlo zvládnout.
    Pokud má osmiválec plochou klikovou hřídel, tedy rozdělenou po 180°, jsou to v podstatě dva čtyřválce spojené dohromady. Není tu potřeba protizávaží na klikové hřídeli, takže tyhle motory jdou snadno do otáček, ale zase tu sekundární síly působí vibrace. Proto se V8 s plochou klikovou hřídelí používají spíše u sporťáků a závodních aut, kde se také používají lehčí materiály, což samo o sobě tlumí vibrace motoru.
    Desetiválec je tvořen dvěma spojenými řadovými pětiválci, takže primární a sekundární síly v tomto motoru jsou vyváženy, stejně jako podélné vibrace pramenící z lichého počtu válců na každé straně, na které budou řadové pětiválce trochu trpět. K zážehu zde dochází každých 72° otáčky klikové hřídele, takže je chod motoru hladký, a také je snadné se dostat k vysokým otáčkám, protože písty mohou za stejného objemu být menší než u V8.


Výhody a nevýhody propagačních kanálů (médií)

    Materiály WPC byly od začátku konstruovány jako průmyslový produkt, který má lidem usnadnit práci. Proto je montáž díky stavebnicovému systému velmi snadná a rychlá.
    Kliková hřídel je tu plochá, je rozdělena po 180°; krajní dva a prostřední dva válce se pohybují zároveň. To znamená, že se primární síly, pramenící z pohybu pístu nahoru a dolů, vyruší, zde tedy silné vibrace nevznikají. Naopak sekundární síly, pramenící z toho, že se píst v celé své dráze nepohybuje pořád stejně rychle, vyrušeny nejsou. Proto je u čtyřválců potřeba vyvažovacích hřídelí. Také ale čtyřválec nevibruje podélně jako tříválec, protože na jedné i druhé straně působí stejné síly a stejně se ruší.
    Pro hladký chod je potřeba, aby zážeh nastal každých 120° otáčky klikové hřídele, což by znamenalo úhel sevření válců 120° a to je u vidlicového šestiválce nereálné. Aby to bylo splněno, používá se dělený klikový čep, tedy že jeden čep je v podstatě dvěma čepy, které jsou od sebe vzdáleny 60°, takže válce mohou být sevřeny v úhlu 60°. Dobře to vysvětluje video níže. Další možností je přeskládání pořadí zážehu jednotlivých válců.


10 klíčových koncepcí motorů: jaké mají výhody a nevýhody?

    Potřebuje více úsilí konstruktérů, aby byl dobře vyvážen, ale zároveň nabízí výhody šesti válců v prostoru, který běžně stačí pro zástavbu čtyřválcového motoru. Má jedno ventilové ústrojí jako u řadového šestiválce, ale není tak dlouhý, takže je pevnější. A také díky tomuto vynálezu může Audi A8 mít dvanáctiválec a Bugatti Veyron šestnáctiválec...
    Materiál WPC je zdravotně naprosto nezávadný, neobsahuje žádné toxické prvky. Navíc jej nemusíte dále povrchově udržovat žádnými nátěry, které obsahují například fungicidy nebo insekticidy. WPC materiál vzniká formou recyklace dřevěných pilin a je rozhodně šetrnější k životnímu prostředí než těžba dřeva a exotických dřevin.
    Boxery jsou také dost náročné na prostor v příčném směru, jsou prostě široké. Také tu jsou dvě ventilová ústrojí, na každé straně jedno, což znamená větší náročnost na údržbu a větší výrobní náklady. A když budete chtít něco na tomhle konci motoru servisovat, třeba jen vyměnit svíčky, banální to úkon u řadového motoru, bude to dost náročná operace, protože tu prostě není dost místa.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Motor V6 má stejný počet válců jako řadový šestiválec a také stejně poskládanou klikovou hřídel, ale je od řadového jinak dost odlišný. Kliková hřídel zde totiž potřebuje protizávaží, takže je těžší a motor tedy nejde tak snadno a rychle do otáček. Je tu ale jedno protizávaží na dva písty, které spolu sdílejí klikový čep.
    Plochými motory, tzv. boxery, je proslulá zejména Subaru. Ploché motory jsou také v podstatě tím nejlepším, co můžete mít v závodním autě, a to z jednoduchého důvodu - jejich výhodou je, že jsou nízké, takže mají nízko těžiště. To znamená níže umístěné těžiště celého auta a lepší ovladatelnost.
    Většina osmiválců má křížovou klikovou hřídel, tedy s klikovými čepy po 90°. Tyto motory se projevují např. charakteristickým bubláním, pokud ho příliš netlumíte ve výfukovém systému. Také to znamená, že nejlepší úhel sevření válců je 90°, k zážehu totiž dochází každých 90° otáčky klikové hřídele. Sekundární síly se tu vyruší samy, primární síly jsou vyváženy protizávažím jako u V6, což ovšem znamená těžší klikovou hřídel a tedy menší ochotu k vytáčení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich
cache: 0024:00:00