Jak na věc


noc bojovníků

Vítejte na oficiálních stránkách Noci vědců

    A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr.V.Mertin) - dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání nás vedla k první noci v knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 2.dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře.
    Ať už vás fascinují technické vymoženosti, všemocná příroda, kouzla vesmíru, tajemství lidského těla a zdraví, skrytá zákoutí světových jazyků nebo jevy ve společnosti, po celý večer (od 17 do 22 hodin) budete mít možnost nechat se unášet poznáním.


Děkujeme za vaši přízeň v roce 2018. Noc vědců navštívilo více než 60 000 z vás. Už teď pro vás připravujeme Noc vědců 2019 na téma Šetrně k planetě. Její konkrétní termín připadá na pátek 27.9.2019.

    V průběhu kouzelné pohádkové noci odešly díky internetovému spojení pozdravné zdravice samotnému Andersenovi i všem příznivcům dobré dětské četby. Věhlas o prožité noci se šířil po vlastech českých i moravských díky Klubu dětských knihoven SKIP. A právě jeho zásluhou se myšlenka hlasitého nočního předčítání lavinovitě rozvinula do mnoha knihoven, které v roce 2001 první společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské knihy. Naším pomocníkem v přípravách na tuto akci byl KDK SKIP i internet. Zásluhou NK ČR, Mgr. Zlaty Houškové a ČVUT vznikla elektronická konference s názvem Andersen. Pomohli i další - Ondřej Müller připravil zajímavou elektronickou soutěž na www stránkách nakladatelství Albatros, které věnovalo nejrychlejším luštitelům knižní ceny. Poprvé se volila cena nočních spáčů. Díky internetu jednotlivé "spící" knihovny věděly, co se kde dělo, četlo i jedlo. V roce 2001 se spalo v 40 knihovnách - všude se nápad líbil a šířil dál.
    A v roce 2002 se nocovalo už v 72 místech naší vlasti a na Slovensku v Krajské knižnici v Trnavě, spalo se už i ve školách, domech dětí. Přes 1500 dětí i na 300 dospělých prožilo kouzelnou noc plnou pohádek pořádanou k svátku dětské knihy, podpoře dětského čtenářství a poprvé na ukončení propagační kampaně Březen-měsíc internetu. Při přípravě akce i v jejím průběhu pomohla vloni zřízená společná konference Andersen, pan Jaroslav Winter a BMI i redakce mnoha odborných časopisů - Čtenář, Ikaros, Bulletin SKIP...
    Díky spolupráci dvou ostravských univerzit (Ostravská univerzita i VŠB – Technická univerzita Ostrava) jsou stanoviště Ostravské noci vědců ve všech městských částech a nabízejí až neuvěřitelně rozmanitá témata (od kouzel techniky až po přírodní zázraky).


Nevíme jak vy, ale my se těšíme moc. Více informací najdete na našem Instagramu a Facebooku.

    První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Vše jsme spolu s kolegyněmi z Jičína, Sobotky, Letohradu i Zlína připravili na půdičku našeho dětského oddělení, kam v pozdních nočních hodinách zavítal i skřítek Uspávač a Knihvýpůjčka regálová, kteří děti odvedli do říše snů.
    O pěkné knihy děti mohly soutěžit s časopisem Mateřídouška, výtvarnou soutěž nabídlo nakladatelství Amulet, mladí programátoři vytvářeli webové stránky v soutěži Webík, kterou ocenilo sdružení Březen-měsíc internetu knihami, CD ROMy a malou webovou kamerou - získala ji Městská knihovna v Novém Bydžově. V průběhu noci děti Čech. Moravy i Slovenska společně chatovaly, vznikla také společná Báseň oslavná o Noci a Hansi Christianu Andersenovi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich
200
10928
cache: 0024:00:00