Jak na věc


plánování tras autem google

Co je participativní plánování?

    Návrh PSP se nově věnuje zejména dosud opomíjeným urbanistickým vztahům. Vychází z vědomí, že budovy nejsou pouhými solitéry, nýbrž spoluvytvářejí obraz města. Do předpisu se vracejí tradiční instrumenty plánování města, jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis navazuje na tradiční hodnoty, podle kterých byla Praha, stejně jako většina evropských měst, vystavěna a jaké byly v Praze sepsány ve stavebních řádech za první republiky i ve starších vydáních. Zatímco domy se mění, přestavují, bourají a stavějí nové, parcelace ulic většinou přetrvává stovky let.
    K čemu se veřejnost může vyjadřovat a která rozhodnutí nechat pouze na odbornících či investorech? Ze špatně nastaveného rozsahu se velmi špatně vybrušuje. Pokud totiž umožníme lidem rozhodovat o věcech, které nemohou ovlivnit (z technických, finančních nebo jiných důvodů), můžeme si svoje spoluobčany pořádně naštvat. Mnohem lepší je vysvětlit, že například poloha tramvajové trati je již dopředu dána a nelze ji měnit a že předmětem participace jsou okolní ulice, náměstí, hřiště, stromy, parky a parkování.
    Poslední výzkumy dokazují, že zahradničení má velmi pozitivní vliv na fyzické i psychické zdraví. Nevzdávejte se proto této blahodárné činnosti ani v případě, že k dispozici máte jen velmi malou zahrádku, popřípadě pouze terasu či balkón. I na mal......
    Internetová prezentace je aktualizována průběžně podle toho, jak se mění dotčené orgány, jejich působnost apod. v souvislosti s nabýváním účinnosti novelizovaných, případně nových právních předpisů.


Pražské stavební předpisy jsou připraveny na druhé kolo projednání

    Také se již nemůžete dočkat relaxace při práci, nebo nicnedělání na zahradě. Zkraťte si čekání na příchod jarního počasí a seznamte se s jednoduchými a levnými triky, díky kterým vám vaše zahrada poskytne ještě krásnější podívanou. ...
    I když se nechystáte na žádnou luxusní dovolenou, můžete si užít léto, které vám bude každý závidět. Pokud máte k dispozici zahradu, terasu či jiný venkovní prostor, proměňte jej ve stylové, vysoce komfortní místo lehce šmrncnuté exotickou atmosfé......


INSTITUTE FOR SPATIAL DEVELOPMENT

    Pozn.: Bohužel stále existují někteří dodavatelé participačních služeb, kteří zneužívají neznalosti obcí a samospráv v participativním plánování. Jak je poznáte? Jednoduše. Jako univerzální metodu "na všechno" vám nabídnou tzv. veřejné projednání nebo veřejné fórum, za jehož realizaci si řeknou o desítky tisíc korun. Dle našich zkušeností může být veřejné projednání vhodnou metodou, ovšem pouze v několika málo případech. Například když si potřebujete vyříkat s občany rozpor či konflikt, je veřejné projednání nenahraditelné. Veřejné projednání nebo fórum je také vhodné v případech, kdy chcete vzájemně seznámit skupiny obyvatel a vystavit je diskuzi. Pokud však chcete využít participaci k systematickému zjištění potřeb veřejnosti, nebo ke konstruktivní práci na daném tématu (třeba plánu parku, či strategickém plánu nebo prioritách obce), veřejné projednání vám příliš neposlouží. Proč? Z veřejného projednání se jen velmi těžko vyvozují závěry. Často se také velmi složitě moderuje. Pro dob
    Ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon).
    Školení jsou zdarma k dispozici zaměstnancům městských částí, magistrátu, městských firem a také zastupitelům a radním. Pro soukromá architektonická studia a developery jsou zpoplatněna. Pokud budete mít zájem, můžete se ozvat Pavle Pelčíkové na pelcikova@ipr.praha.eu a objednat se. Minimální počet účastníků školení je 6, maximální 15.
    Účelem této publikace je napomáhat orientaci v dotčených orgánech spolupůsobících v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v územních řízeních podle zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).
    Každá samostatná část je uspořádána podle oblastí působnosti dotčených orgánů, ve kterých jednotlivé dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů a stavebního zákona.


Plánování zahrad, Exteriér, zahradní architektura, zahradní architekt, návrhy zahrad, plánování zahrady, skalky, zahradní stavby, udírny, krby, pergoly, zastřešení, zahradní jezírka, vodní plochy na zahradě, Hyperbydleni.cz

    Rádi byste zakusili ozdravné účinky zahradničení, ale vaše zahrada čítá sotva několik metrů čtverečních? Stejně jako v interiéru platí i ve venkovním prostoru skutečnost, že výsledek není tolik ovlivněn velikostí prostoru, který máme k dispozici, ......
    Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy se participativnímu plánování věnuje již několik let. V roce 2015 byla založena Kancelář participace, která společně s vámi – s občany, spolky, městem, městskými částmi, Dopravním podnikem, TSK, ale i s investory a developery – zorganizovala participativní plánovací proces pro Vinohradskou, Bělohorskou, náměstí OSN, Smíchov City, Vybíralku a další lokality v Praze.
    Sluneční paprsky nabývají na síle, a tak není divu, že se snažíme trávit každou volnou chvilku na svých zahradách, terasách či balkonech. Pokud chcete zakusit opravdovou relaxaci, nechte se inspirovat trendy roku 2018, které venkovní prostory prom......
    Návod jak sestavit plán participace najdete buď na www.iprpraha.cz/manualparticipace, nebo se k nám můžete objednat na školení, kde můžeme Váš plán participace společně sestavit.


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    V jarním a letním období je nám nejpříjemněji venku, na čerstvém vzduchu a pod náporem slunečních paprsků. Pokud chcete nasávat svěží venkovní atmosféru, nemusíte vůbec opouštět komfort svého domova. Proměňte své zahrady, terasy či balkony v uklid......
    Pražské stavební předpisy definují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze. Řeší soudobé problémy města a reagují na nežádoucí jevy fungování města, jako je například rozpad městské struktury a s tím související ekonomické, environmentální a sociální problémy. Pražské stavební předpisy nahradí dnes platnou vyhlášku č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, důvodem je zejména vývoj městského osídlení, které se za poslední desetiletí podstatně proměnilo.
    Publikace byla odborně posouzena se závěrem, že je plně způsobilá posloužit svému účelu v praxi, tj. napomoci příslušným subjektům pohotově se orientovat ve značně různorodém, strukturovaném a vnitřně složitém systému působností a pravomocí četných dotčených orgánů v procesech územního plánování, jakož i v systému jejich vztahů s orgány územního plánování a stavebními úřady.


DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

    Nemusíte být zkušený florista, abyste z toho, co najdete na zahradě, vytvořili kytici snů, která do vašeho domova vnese nejen nádherné barvy a opojnou vůni, ale i radost, svěžest a energii jarní přírody. Letošní trendy na poli vázání jarních kytic......
    Tyto samostatné části obsahují tabulkovou a textovou část. V tabulkové části jsou příslušné dotčené orgány přiřazeny k jednotlivým oblastem jejich působnosti s uvedením zvláštního právního předpisu a jeho části, na jejímž základě byla dotčenému orgánu svěřena ochrana veřejných zájmů, a úkonu dotčeného orgánu (stanovisko, závazné stanovisko, případně jiný úkon podle zvláštního právního předpisu). V textové části jsou citována jednotlivá ustanovení zákonů a vyhlášek uváděných v tabulkové části a další ustanovení zvláštních právních předpisů, včetně stavebního zákona, souvisejících s danou problematikou.
    Jako podpůrný vzdělávací nástroj jsme v roce 2018 vytvořili 10 vzdělávacích videí o participativním plánování. Videa používáme jako podklad pro školení a pro veřejnost k přiblížení základních principů participace v plánování města.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00