Jak na věc


platová kalkulačka

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

    Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb budou vypláceni podle mzdové tabulky č. 3.
    Aktuální výše platů a rozdělení do tříd bylo zpracováno podle Příručky pro personální a platovou agendu, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v prosinci 2015 – více na portálu MPSV.cz.
    Pracovníci ve zdravotnictví, kteří poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, budou vypláceni podle mzdového předpisu tabulka č. 6.
    Zaměstnanci, kteří nejsou zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, budou měsíčně vyplácení tabulkových platů – tabulka č. 2.
    Zaměstnavatel řadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle délky dosažené praxe. Do této praxe se započítávají i tzv. náhradní doby (základní a civilní vojenská služba, mateřská dovolená, péče o osobu závislou na péči druhých.


AKTUALIZACE PRO ŠKOLSTVÍ (OD 1-1-2011) Z D E.

    Pokud máte určen platovou třídu i platový stupeň, můžete si jednoduše podle níže uvedených tabulek (dělených podle různého oboru náplně práce). Částky uvedené v tabulkách jsou měsíční platy v českých korunách, které obdrží pracovníci pracující na plný úvazek.
    Pracovníci ve zdravotnictví poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, v centru letecké záchranné služby Armády ČR, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra ČR a ve Vězeňské službě ČR, jsou vyplácení podle tabulky č. 5.
    Lékaři nebo zubní lékaři poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, pracující ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě ČR nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, budou vyplácení podle mzdové tabulky tabulka č. 8.
    Zaměstnanci však mohou dosáhnout na vyšší platy a to v podobě osobního příplatku, který slouží jako ocenění výkonnosti a schopnosti daného pracovníka, příplatku k platu zohledňujícího specifické podmínky práce a také na odměny za splnění úkolů nad rámec pracovních povinností, za pracovní zásluhy či při životním jubileu.


Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

    Výše tarifu dále závisí na složitosti, stupni odpovědnosti a namáhavosti přidělené a vykonávané práce, s ohledem na praktické zkušenosti, které pracovník nabyl pracovník při svém předchozím zaměstnání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00