Jak na věc


pokyn k vyplnění kontrolního hlášení

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH

    1 Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni Pokud tyto pokyny obsahují odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH nebo ZDPH ), pokud není uvedeno jinak. Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat podle 101c. Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení ( 102). Kontrolní hlášení vychází především z evidence pro daňové účely, kterou plátce vede v souladu s 100 a 100a ZDPH. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti - kontrolní hlášení nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle 92a. Kontrolní hlášení podává plátce ( 6 až 6f) a skupina ( 5a). Při vyplňování kontrolního hlášení se postupuje podle obecné a příslušné části pokynů k vyplnění kontrolního hlášení. 1. Obecná část: 1.1. Osoby povinné podat kontrolní hlášení ( 101c)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00