Jak na věc


pověst o hradu střekově labská

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Souvislost pověsti a pohádky můžeme nalézt i v rovině etické. Zatímco v pohádkách je rozložení dobra a zla vždy zřetelné, v pověstech bývá mravní poselství vyjádřeno složitěji.
    V praktické části jsme při řazení textů pověstí vycházeli ze zeměpisného hlediska. Pověsti jsme neřadili podle žánrových variant (historické, místní, démonologické apod.), nýbrž podle jednotlivých krajů. Učitel tak může jako první vyhledat pověsti svého kraje a s nimi potom dále pracovat (určovat druh pověsti apod.). Toto členění zároveň umožňuje mezipředmětový přesah do výuky zeměpisu, dějepisu či občanské nauky (správní dělení ČR). Žáci by měli být vedeni k vnímání širších mimoliterárních jevů prostřednictvím textu (pověsti) – v jakém kraji, městě žijí, co je pro tento kraj (město) typické, odkud se odvozuje název města, jaká je historie města atd.
     Když jsem prvně uslyšela, jaké téma mám vypracovat, překvapilo mě to, protože jsem nad ním nikdy neuvažovala. Již od mého narození jsem si vytvářela pouto k mamince a tatínkovi. V období plenek jsem byla ráda, jakmile mě pochovali, pohoupali, objali či dotkli. S mým přibývajícím věkem rostla i veliká chuť si hrát s...


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00