Jak na věc


povolení k pobytu

Seznam dokumentů nutných pro územní řízení je podstatně delší:

    V obou situacích bude nutná součinnost sousedů, kteří Vám v případě ohlášení stavby poskytnou písemný souhlas se stavbou nebo v případě stavebního povolení budou přímo účastníky jeho řízení.
    Úřady mají 30denní lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti, ale celková doba vyřizování stavebního povolení trvá přibližně 6 měsíců a v případě ohlášení cca 5 měsíců.
    Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.
    Našim cílem je co nejvíce usnadnit a zpříjemnit zákazníkům všechny záležitosti týkající se výstavby jejich rodinného domu. Proto v 98% řešíme na Vaši žádost celý proces stavebního povolování kompletně za Vás. Respektujeme rovněž Vaše rozhodnutí projít si procesem stavebního povolování svépomocí a i zde Vám přinášíme základní informace ohledně vyřizování stavebního povolení.


Kdy je potřeba stavební povolení?

    Vyřízení všech formalit okolo stavby domu zabere často i několik dní, je na každém žadateli o stavební povolení, jak se rozhodne. Pokud máte dostatek času a čekání ve frontách vám nevadí, můžete si stavební povolení obstarat sami. Teprve až při vyřizování administrativy nutné pro stavební povolení žadatel postupně zjišťuje, že potřebuje například vyjádření správců celé řady sítí, o jejichž existenci do té doby možná ani nevěděl, natož aby tušil, kde má daný správce sítě sídlo a jaké mají úřední hodiny pro veřejnost. Celá situace je o to komplikovanější, že každý stavební úřad vyžaduje po žadateli o stavební povolení poněkud jiné dokumenty.
    Vyřízení stavebního povolení je poměrně časově náročný proces, který vyžaduje zpracování potřebné dokumentace. Jeho cílem je otevření dopisu stavebního úřadu s vyjádřením „Stavba povolena“.
    Pokud jste se rozhodli stavět dům, jehož zastavěná plocha nepřesáhne 150 m², bude Vám stačit pouze OHLÁŠENÍ STAVBY. V případě, že zastavěná plocha Vámi vybraného domu je větší než 150 m², je už nutné stavební povolení.
    Ať už se rozhodnete svěřit proces stavebního povolování do svých nebo do našich rukou, je pro nás samozřejmosti věnovat celému procesu výstavby Vašeho domu tu největší pozornost a minimalizovat tak veškeré méně příjemné záležitosti na cestě k Vašemu novému domovu.


NORINCO HAWK HP-9 | 18,5 MAGPUL KIT

    Na některých stavebních úřadech mohou být vyžadovány i další podklady pro stavební povolení a různá vyjádření, např. okresní hygienické stanice, památkového úřadu atd. Pokud Vás seznam podkladů nutných pro vydání stavebního povolení svým rozsahem zaskočil, a chcete se jejich obstarávání vyhnout, rádi a rychle veškeré potřebné formality vyžadované k získání stavebního povolení vyřídíme za Vás. 
    Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací(Návrh stavby musí být v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a s územně plánovací informací)
    V rámci přípravy podkladů pro projekční činnost zajistíme geologický průzkum a měření radonu. Dle typu podloží se geologický průzkum provádí vrtem nebo otevřeným výkopem do požadované hloubky. Detailní geologický průzkum je nezbytným podkladem pro vypracování projektové dokumentace v bodě způsobu založení stavby. Dle výše naměřené intenzity radonového záření je v projektové dokumentaci zvolen vhodný způsob ochrany objektu před zářením.
    Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. (Jedná se pouze o budovy. Ostatní stavby mají svá specifika).


REMINGTON 870 MARINE MAGNUM | 18″

    Nabízíme jednoduché, moderní, bezproblémové a rychlé řešení, jak ušetřit svůj čas i nervy spojené s vyřizováním stavebního povolení, ale i s obstaráváním dalších formalit spojených se stavbou rodinného domu. Pokud se námi necháte zastoupit, ušetříte svůj čas, který můžete věnovat užitečnějším věcem, než je čekání ve frontách. My za Vás mezitím obstaráme všechnu požadovanou dokumentaci a ve správném pořadí navštívíme potřebné úřady. Svěřte starosti profesionálům, nechte se zastoupit při čekání ve frontách na úřadech a při shánění veškeré potřebné dokumentace nutné k úspěšnému zahájení stavby.
    Rádi byste ušetřili čas a vyhnuli se čekání ve frontách na příslušných úřadech a dotčených orgánech. Stavební povolení včetně potřebných stanovisek vyřídíme za vás. Nejprve zdarma zjistíme, co vše bude dotčený stavební úřad požadovat, a po dohodě s vámi vše potřebné zajistíme a nakonec vám předáme kompletní dokumentaci se stavebním povolením.
    Záleží však na přístupu konkrétního Stavebního úřadu. Nejvhodnější variantou je zeptat se na vašem Stavebním úřadě. Kde, sídlí váš příslušný Stavební úřad, se informujte na Obecním úřadě nebo hledejte na stránkách www.portal.gov.cz v odkazu Adresář.
    Na jaké stavby a práce potřebujete povolení ke stavbě? Kdy je potřeba stavební povolení? A jaké stavby nevyžadují žádné ohlášení stavebnímu úřadu? Existují stavby bez povolení a ohlášení?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00