Jak na věc


premid self care

Co je potřeba pro vydání Premid jednotky

    10 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/
    Od 2. 1. 2012 provozuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje kontaktní místo MYTO CZ, které poskytuje služby dopravním společnostem. Kontaktní místo najdete v sídle Okresního střediska Zlín KHK ZK ve Zlíně (23. budova, 3. patro).


Mýtné / palubní jetnotka premid

    11 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/ EINLEITUNG Die Nutzung von Autobahnen, Schnellstrassen und ausgewählten Strassen I. Ordnung in der Tschechei von Fahrzeugen mit dem maximal zugelassenen Gewicht von kg und mehr unterliegt der Mautpflicht. Die mautpflichtigen Verkehrswege werden in der Verordnung des Verkehrsministeriums der CR Nr.483/2009 GS festgelegt. Die Übersicht ist in der Karte am Ende dieses Guides dargestellt, Die aktuelle Liste der Mautstrecken finden Sie auf der Internetseite Die Mauttarife werden durch die Anordnung der Regierung der Tschechischen Republik Nr.272/2007 GS festgelegt. Detaillierte und aktuelle Informationen über die Mauterhebung und -bezahlung für die Mautstrecken, Preise für die Mautstrecken und der Mautkalkulator nach der eingegebener Fahrtroute stehen an den u.a. Stellen zur Verfügung: Auf dem Internetportal Telefonisch im Kundenzentrum ( 800 MYTO CZ


Vrácení palubní jednotky premid

    21 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 Die Anzahl der Achsen wird mit einem langen Tastendruck am Fahrzeuggerät PREMID (länger als 2 Sekunden) eingestellt. Es blinkt die zuständige Ziffer. Wiederholen Sie den langen Tastendruck, bis Sie die korrekte aktuelle Anzahl der Achsen eingestellt haben. Der Fahrzeuglenker wird auf die gleiche Weise die aktuelle Anzahl der Achsen nach dem Abkuppeln des Anhängers oder Aufliegers erniedrigen. Zum Beispiel bis auf die Grundanzahl, die im Fahrzeuggerät PREMID gespeichert ist. Soweit das Fahrzeuggerät PREMID auf eine höhere Anzahl der Achsen eingestellt ist, als das Fahrzeug bei der Fahrt hat, wird der Mautüberschuss nicht zurück erstattet.. Für die korrekte Einstellung der Anzahl der Achsen ist nach Maßgabe der Bestimmungen des 22 der Kundmachung Nr. 527/2006 jeweils und nur der Fahrzeuglenker verantwortlich. Ich habe


Pomáháme v rozvoji podnikání v regionu!

    3 CZ MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010 Text post-pay smlouvy s přílohami je na (Dohoda o podmínkách následného placení) nebo přímo na kontaktním místě nebo u vydavatele tankovací karty. Seznam kontaktních míst je na ; nejbližší místo zjistíte také telefonicky ( 800 MYTO CZ ). 5. VÝJIMKY A ZMĚNY úDAJŮ Není-li jednoznačně doložena emisní třída, je vozidlo evidováno v emisní třídě Euro2. Vyšší emisní třídu lze doložit později, ale je nutno fyzicky vrátit a nově vydat PREMID. Není nárok na vrácení rozdílu v mýtném, které bylo do té doby předepsáno. Řidič vozidla, které má pokovené čelní sklo, si musí vyžádat zvláštní typ PREMID s externí anténou. Provozovatel vozidla, které je ze zákona osvobozeno od mýtné povinnosti (záchranná služba, Policie ČR, Armáda ČR, hasičské sbory atd.), musí na kontaktním místě předložit příslušné doklady a vyžádat si zvláštní typ PREMID. Při změně nebo opravě údajů musí být původní PREMI


Deaktivace palubní jednotky při převozu

    2 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/ ZÍSKAT PALUBNÍ JEDNOTKU PREMID Vozidlo je třeba zaevidovat do mýtného systému na distribučním nebo kontaktním místě. Je třeba doložit osvědčením o registraci (malým technickým průkazem apod.) tyto údaje: registrační značka; provozovatel a majitel; nejvyšší povolená hmotnost; emisní třída. Pozn.: Ke sjednání post-pay smlouvy jsou vyžadovány další náležitosti viz dále. Palubní jednotky PREMID jsou zapůjčovány proti vratné kauci 1 550,- Kč. pre-pay (placení předem) Na distribučním místě DP (velké čerpací stanice, hraniční přechody) je třeba: vyplnit evidenční formulář; doložit osvědčení o registraci; zaplatit kauci a předplatit mýtné. Kauce i předplatné se platí na místě hotově nebo platební nebo tankovací kartou. Seznam distribučních míst je na ; nejbližší místo zjistíte také telefonicky dotazem na zákaznickém centru ( 800 MYTO CZ ). Evidenční formulář je na nebo přímo na distribuč


HLEDÁTE OBCHODNÍHO PARTNERA V ZAHRANIČÍ?

    5 CZ MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/ ZÁKAZNICKÁ PODPORA Distribuční místa jsou umístěna na vybraných čerpacích stanicích a hraničních přechodech a jsou určena zejména pro rychlou obsluhu řidičů na cestách a jednoduché úkony, zejména dobíjení předplatného pro režim pre-pay a jsou otevřena až na výjimky nepřetržitě. Kontaktní místa jsou kanceláře většinou v krajských městech, jsou určena především pro dopravní společnosti a režim post-pay a poskytují rozšířené služby, které nemohou být zajištěny na distribučním místě. Jsou otevřena pouze v pracovní dny, zpravidla 08:00-16:00 h. Umístění nejbližšího distribučního a kontaktního místa zjistíte telefonicky dotazem na bezplatné lince Zákaznického centra ( 800 MYTO CZ ) nebo na internetovém portálu služby distribučních míst (DP) pro režim pre-pay : evidence do mýtného systému, zaplacení kauce a zapůjčení PREMID; předplacení mýtného; výpis mýtných transakcí za uplynulý ka


Электронная система платной в Чехии

    16 MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 Blockierung und Verfall Die Gründe für eine Blockierung sind: angemeldeter Verlust des Fahrzeuggeräts; ein ungültiges Zahlungsmittel im Regime post-pay : Blockierung einer verlorenen oder expirierten Tankkarte, Verfall einer Bankgarantie, Ablehnung einer Lastschrifteinzugszahlung ; soweit das Fahrzeuggerät PREMID über eine längere Zeit (länger als 36 Monate) nicht benutzt wurde, verfällt die Kaution und das eventuelle Guthaben dem Betreiber des Mautsystems). 8. KUNDENDIENST Die Distributionsstellen sind an ausgewählten Tankstellen und Grenzübergängen eingerichtet und sind vor allem für eine schnelle Bedienung der Fahrer auf der Reise und einfache Operationen bestimmt, wie z.b. Speichern des Guthabens für das Regime pre-pay. Sie sind bis auf Ausnahmen rund um die Uhr geöffnet. Kontaktstellen sind B&u
    Uživatel komunikace u nás může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid jak pro platbu předem (pre-pay), tak i pro platbu následnou (post-pay). Jedině zde lze uzavřít smlouvu pro platbu následnou (post-pay). Na kontaktním místě premid point je možné při osobní návštěvě:


Poškození palubní jednotky premid

    15 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 ACHTUNG: An den Distributionsstellen (DP) ist es grundsätzlich nicht möglich, ältere oder mehrere Unstimmigkeiten und Nachzahlungen zu lösen. Kontrolle nach der Fahrt Das Fahrzeuggerät PREMID muss bei dem Wechsel der Fahrzeuglenker und nach der Fahrt durch kürzen Tastendruck überprüft werden: es muss die korrekt eingestellte Anzahl der Achsen leuchten. 7. AUSTAUSCH, VERLUST UND BLOCKIERUNG DES FAHRZEUGGERÄTS PREMID Austausch und Ersatz Der Benutzer ist verpflichtet, ein funktionsgestörtes oder beschädigtes Fahrzeuggerät PREMID an beliebiger Bedienungsstelle DP oder CP umgehend auszutauschen. Das Fahrzeuggerät PREMID wird dem Benutzer gegen ein neues ausgetauscht. Die Kaution verfällt für ein mechanisch beschädigtes oder elektronisch unlesbares Fahrzeuggerät PREMID (z.b. gebrochen, abgebr


POMÁHÁME ROZVÍJET VAŠE PODNIKÁNÍ

    18 MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 konkrete Angaben über dem Fahrzeug und der Fahr anführen (vor allem den genauen Ort, Datum und Zeit der Anfahrt an den mautpflichtigen Verkehrsweg und der Ausfahrt davon, und die tatsächliche Anzahl der Achsen); über die ganze Zeit anwesend wird, und die einzelne Mautabschnitte, die zur Nachzahlung angeboten werden, abstimmen wird; direkt an Ort und Stelle bar oder mit einer Zahlung- oder Tankkarte den ausständigen Mautwert bezahlt. Dienstleistungen des Kundenzentrums Das Kundenzentrum ( 800 MYTO CZ ) arbeitet rund um die Uhr und ist vor allem für die Erteilung von Informationen und Annahme von Fragen, Anträgen, Reklamationen und Meldungen über dem Verlust des Fahrzeuggeräts PREMID bestimmt. Es ist möglich, mit dem Kundenzentrum rund um die Uhr in der tschechischen oder slowakischen, englischen, deutschen und russischen Spr


MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010

    17 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 Bezahlung der ausständigen Mautwerten (siehe nachfolgend angeführten Bedingungen *); Ersatz eines Fahrzeuggeräts PREMID beim Verlust oder Diebstahl, die Kaution wird in Rechnung gestellt; Erteilung von Informationen, Annahme von Beschwerden oder Anträge, Störungsmeldungen *) Die ausständigen Mautwerte können an der Distributionsstelle nur: umgehend nach der Feststellung, dass das Fahrzeuggerät PREMID keine Transaktion gebucht wurde (vier Pieptöne oder kein Piepton); an der nächsten Distributionsstelle (DP) bezahlt werden. Der Fahrzeuglenker muss dabei: das Fahrzeuggerät PREMID zur Überprüfung und zum eventuellen Austausch vorlegen; konkrete Angaben über dem Fahrzeug und der Fahr anführen (Ort und Zeit der Unstimmigkeit, der Anfahrt an den mautpflichtigen Verkehrsweg und der Ausfahrt davon, und die


Platba předem (kredit) nebo následné placení

    7 CZ MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/ KONTROLA PLACENÍ MÝTNÉHO Řádné dodržování podmínek výběru mýtného nepřetržitě kontrolují pevná, přenosná a mobilní kontrolní zařízení. Vozidla, kterým mýtné nebylo předepsáno nebo bylo předepsáno nesprávně, jsou automaticky identifikována a předána mobilní kontrole. Mobilní kontrolu provádí pracovníci Celní správy ČR, kteří mají ze zákona oprávnění zastavovat vozidla, ověřit nesrovnalosti v předpisování mýtného a vyměřit pokutu nebo zahájit správní řízení, případně vozidlo odstavit. Evidence nesrovnalostí není nijak časově omezena a vozidlu tedy hrozí zadržení mobilní kontrolou i dlouhý čas po jejich vzniku. Přístup do evidence nesrovnalostí má pouze Celní správa ČR. 10. LEGISLATIVA Mýtné je poplatek, který se platí za užití zpoplatněných komunikací v silniční síti České republiky vozidly stanovených typů. Mýtné se vybírá prostřednictvím elektronického systému - elektronického


Mýto v ČR - pokuty za nesprávné placení

    14 MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 Bei der Änderung oder Anpassung der Angaben muss das ursprüngliche Fahrzeuggerät PREMID zurückgegeben und mit den angepassten Angaben neu herausgegeben werden; Angaben ändern: auf dem pre-pay PREMID können die Angaben an den Distributionsstellen (DP) und auch an den Kontaktstellen (CP) geändert werden; auf dem post-pay PREMID ist dies nur an den Kontaktstellen (CP) möglich. 6. BENUTZUNG DES FAHRZEUGGERÄTS PREMID Einbau des Fahrzeuggeräts PREMID Die Einbaustelle und art des Fahrzeuggeräts PREMID ist in der Bedienungsanleitung angeführt, welche dazu beigelegt ist. Vor allem: Das Fahrzeuggerät soll in den unteren Teil der Windschutzscheibe zwischen das Lenkrad und die Scheibemitte installiert werden Es darf nicht abgedeckt werden, z.b. durch Scheibenwischer in Ruhelage Es ist nötig, vor dem Aufkleben die Sc


Předběžná registrace v režimu platby následné (post-pay)

    4 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010 Pokud PREMID pípne čtyřikrát nebo vůbec ne, je řidič povinen zastavit na nejbližším distribučním místě (DP) a nesrovnalost vyřešit (zpravidla doplatit mýtné a dobít nebo vyměnit jednotku). Jinak je informována mobilní kontrola a uživatel bude postižen. POZOR: Na distribučních místech (DP) zásadně není možné řešit ani starší ani početné nesrovnalosti a doplatky. kontrola po jízdě PREMID zkontrolujte krátkým stiskem tlačítka při střídání řidičů a po jízdě: musí zasvítit správně nastavený počet náprav. 7. VÝMĚNA, ZTRÁTA, BLOKOVÁNÍ PREMID výměna a náhrada Uživatel je povinen nechat ihned vyměnit nefunkční nebo poškozenou PREMID na libovolném obslužném místě DP nebo CP. PREMID je uživateli vyměněna za novou. Kauce propadá za mechanicky poškozenou nebo elektronicky nečitelnou PREMID (např. je naprasklá, je olámaná, je otevřená, má nečitelný čárový kód, je počmárána fixem nebo barvo


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich
200
22178
cache: 0024:00:00