Jak na věc


premid self care

HLEDÁTE OBCHODNÍHO PARTNERA V ZAHRANIČÍ?

    8 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/ Často kladené otázky Byla mi vyměněna registrační značka vozidla (ztráta, krádež apod.). Je nutno měnit PREMID? ANO. Registrační značka vozidla je zapsána na palubní jednotce PREMID. Po změně registrační značky vozidla je třeba PREMID vrátit a vyzvednout novou. Pokud je původní PREMID shledána v pořádku, je to zdarma. PREMID s placením předem ( pre-pay ) lze vrátit (a vyzvednout novou) na distribučním nebo kontaktním místě. PREMID s následným placením ( post-pay ) může vrátit (a vyzvednout novou) pouze osoba oprávněná podle smlouvy a pouze na kontaktním místě. Stejně se postupuje při změně údajů o emisní třídě, základním počtu náprav a o provozovateli vozidla. Proč a jak používat ochranný obal pro PREMID? Ochranný obal zabraňuje předpisování mýtného ve výjimečných případech, kdy ze zákona nemá být účtováno. Například při převozu PREMID jiným vozidlem. Pokud PREMID pouze převážíte
    Uživatel komunikace u nás může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid jak pro platbu předem (pre-pay), tak i pro platbu následnou (post-pay). Jedině zde lze uzavřít smlouvu pro platbu následnou (post-pay). Na kontaktním místě premid point je možné při osobní návštěvě:


Mýtné / palubní jetnotka premid

    5 CZ MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/ ZÁKAZNICKÁ PODPORA Distribuční místa jsou umístěna na vybraných čerpacích stanicích a hraničních přechodech a jsou určena zejména pro rychlou obsluhu řidičů na cestách a jednoduché úkony, zejména dobíjení předplatného pro režim pre-pay a jsou otevřena až na výjimky nepřetržitě. Kontaktní místa jsou kanceláře většinou v krajských městech, jsou určena především pro dopravní společnosti a režim post-pay a poskytují rozšířené služby, které nemohou být zajištěny na distribučním místě. Jsou otevřena pouze v pracovní dny, zpravidla 08:00-16:00 h. Umístění nejbližšího distribučního a kontaktního místa zjistíte telefonicky dotazem na bezplatné lince Zákaznického centra ( 800 MYTO CZ ) nebo na internetovém portálu služby distribučních míst (DP) pro režim pre-pay : evidence do mýtného systému, zaplacení kauce a zapůjčení PREMID; předplacení mýtného; výpis mýtných transakcí za uplynulý ka


Deaktivace palubní jednotky při převozu

    18 MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 konkrete Angaben über dem Fahrzeug und der Fahr anführen (vor allem den genauen Ort, Datum und Zeit der Anfahrt an den mautpflichtigen Verkehrsweg und der Ausfahrt davon, und die tatsächliche Anzahl der Achsen); über die ganze Zeit anwesend wird, und die einzelne Mautabschnitte, die zur Nachzahlung angeboten werden, abstimmen wird; direkt an Ort und Stelle bar oder mit einer Zahlung- oder Tankkarte den ausständigen Mautwert bezahlt. Dienstleistungen des Kundenzentrums Das Kundenzentrum ( 800 MYTO CZ ) arbeitet rund um die Uhr und ist vor allem für die Erteilung von Informationen und Annahme von Fragen, Anträgen, Reklamationen und Meldungen über dem Verlust des Fahrzeuggeräts PREMID bestimmt. Es ist möglich, mit dem Kundenzentrum rund um die Uhr in der tschechischen oder slowakischen, englischen, deutschen und russischen Spr


Mýto v ČR - pokuty za nesprávné placení

    6 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010 služby kontaktních míst evidence do mýtného systému, zaplacení kauce a zapůjčení pre-pay PREMID; předplacení pre-pay mýtného; vrácení PREMID a kauce (a u pre-pay nespotřebovaného předplatného); sjednání smlouvy v režimu post-pay a zapůjčení PREMID; doplatek dlužného mýtného **); výpis mýtných transakcí za uplynulý kalendářní měsíc (účetní doklad); podrobné výpisy mýtných transakcí včetně vysvětlení k nim; příjem reklamací, např. prošetření vyúčtování mýtného; poskytování informací, příjem podnětů, stížností, oznámení o poruše, oznámení o ztrátě nebo odcizení PREMID. Pro časově náročnější úkony, zejména pro doplatek většího počtu mýtných transakcí, je třeba předem se telefonicky domluvit na termínu návštěvy. **) Doplatit dlužné mýtné na kontaktním místě lze pouze když provozovatel nebo řidič: uvede konkrétní údaje o vozidle a jízdě (zejména přesné místo, datum a čas vjezdu na


Электронная система платной в Чехии

    14 MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 Bei der Änderung oder Anpassung der Angaben muss das ursprüngliche Fahrzeuggerät PREMID zurückgegeben und mit den angepassten Angaben neu herausgegeben werden; Angaben ändern: auf dem pre-pay PREMID können die Angaben an den Distributionsstellen (DP) und auch an den Kontaktstellen (CP) geändert werden; auf dem post-pay PREMID ist dies nur an den Kontaktstellen (CP) möglich. 6. BENUTZUNG DES FAHRZEUGGERÄTS PREMID Einbau des Fahrzeuggeräts PREMID Die Einbaustelle und art des Fahrzeuggeräts PREMID ist in der Bedienungsanleitung angeführt, welche dazu beigelegt ist. Vor allem: Das Fahrzeuggerät soll in den unteren Teil der Windschutzscheibe zwischen das Lenkrad und die Scheibemitte installiert werden Es darf nicht abgedeckt werden, z.b. durch Scheibenwischer in Ruhelage Es ist nötig, vor dem Aufkleben die Sc


Vrácení palubní jednotky premid

    20 MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/ Oft gestellte Fragen Es wurde mir das KZ (Verlust, Diebstahl usw.) ausgetauscht. Muss auch das Fahrzeuggerät PREMID ausgetauscht werden? JA. Das Fahrzeugkennzeichen ist im Fahrzeuggerät PREMID gespeichert. Nach der Änderung des Fahrzeugkennzeichens ist es nötig, das Fahrzeuggerät PREMID zurück zu geben und ein neues abzuholen. Soweit das ursprüngliche Fahrzeuggerät PREMID für in Ordnung befunden wird, ist dies kostenlos. Ein Fahrzeuggerät PREMID mit Vorauszahlung ( pre-pay ) kann an einer Distributions- oder Kontaktstelle zurück gegeben (und ein neues abgeholt) werden. Ein Fahrzeuggerät PREMID mit Nachzahlung ( post-pay ) kann nur von einer nach dem Vertrag berechtigten Person und nur auf der Kontaktstelle zurück gegeben (und ein neues abgeholt) werden. Auf die gleiche Weise wird auch bei der Änderung der An


Předběžná registrace v režimu platby následné (post-pay)

    13 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 post-pay (Zahlung im Nachhinein - per Rechnung) Wir empfehlen, dass sich die Benutzer, die einen post-pay Vertrag (Vereinbarung über die Bedingungen der Nachzahlung) schließen wollen, vorläufig auf der Internettseite oder telefonisch im Kundenzentrum registrieren. Die vorläufige Registrierung erleichtert die Evidenz einer größeren Fahrzeugzahl und verkürzt somit den Vorgang der Vereinbarung des Vertrags und die Ausgabe des Fahrzeuggeräts PREMID. An der Kontaktstelle (Kreisstädte) ist es nötig: eine Bankgarantie zu haben, die (im Voraus) vom Systembetreiber genehmigt ist oder die Tankkarten aller Fahrzeuge zu bringen; einen Auszug aus dem Handelsregister abzugeben; an Ort und Stelle den Vertrag auszufüllen und zu unterzeichnen Verwaltungsvertreter oder bevollmächtigter Vertreter); die Kopie der Fahrzeugscheine


MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010

    2 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/ ZÍSKAT PALUBNÍ JEDNOTKU PREMID Vozidlo je třeba zaevidovat do mýtného systému na distribučním nebo kontaktním místě. Je třeba doložit osvědčením o registraci (malým technickým průkazem apod.) tyto údaje: registrační značka; provozovatel a majitel; nejvyšší povolená hmotnost; emisní třída. Pozn.: Ke sjednání post-pay smlouvy jsou vyžadovány další náležitosti viz dále. Palubní jednotky PREMID jsou zapůjčovány proti vratné kauci 1 550,- Kč. pre-pay (placení předem) Na distribučním místě DP (velké čerpací stanice, hraniční přechody) je třeba: vyplnit evidenční formulář; doložit osvědčení o registraci; zaplatit kauci a předplatit mýtné. Kauce i předplatné se platí na místě hotově nebo platební nebo tankovací kartou. Seznam distribučních míst je na ; nejbližší místo zjistíte také telefonicky dotazem na zákaznickém centru ( 800 MYTO CZ ). Evidenční formulář je na nebo přímo na distribuč


Poškození palubní jednotky premid

    7 CZ MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/ KONTROLA PLACENÍ MÝTNÉHO Řádné dodržování podmínek výběru mýtného nepřetržitě kontrolují pevná, přenosná a mobilní kontrolní zařízení. Vozidla, kterým mýtné nebylo předepsáno nebo bylo předepsáno nesprávně, jsou automaticky identifikována a předána mobilní kontrole. Mobilní kontrolu provádí pracovníci Celní správy ČR, kteří mají ze zákona oprávnění zastavovat vozidla, ověřit nesrovnalosti v předpisování mýtného a vyměřit pokutu nebo zahájit správní řízení, případně vozidlo odstavit. Evidence nesrovnalostí není nijak časově omezena a vozidlu tedy hrozí zadržení mobilní kontrolou i dlouhý čas po jejich vzniku. Přístup do evidence nesrovnalostí má pouze Celní správa ČR. 10. LEGISLATIVA Mýtné je poplatek, který se platí za užití zpoplatněných komunikací v silniční síti České republiky vozidly stanovených typů. Mýtné se vybírá prostřednictvím elektronického systému - elektronického


Pomáháme v rozvoji podnikání v regionu!

    11 D MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/ EINLEITUNG Die Nutzung von Autobahnen, Schnellstrassen und ausgewählten Strassen I. Ordnung in der Tschechei von Fahrzeugen mit dem maximal zugelassenen Gewicht von kg und mehr unterliegt der Mautpflicht. Die mautpflichtigen Verkehrswege werden in der Verordnung des Verkehrsministeriums der CR Nr.483/2009 GS festgelegt. Die Übersicht ist in der Karte am Ende dieses Guides dargestellt, Die aktuelle Liste der Mautstrecken finden Sie auf der Internetseite Die Mauttarife werden durch die Anordnung der Regierung der Tschechischen Republik Nr.272/2007 GS festgelegt. Detaillierte und aktuelle Informationen über die Mauterhebung und -bezahlung für die Mautstrecken, Preise für die Mautstrecken und der Mautkalkulator nach der eingegebener Fahrtroute stehen an den u.a. Stellen zur Verfügung: Auf dem Internetportal Telefonisch im Kundenzentrum ( 800 MYTO CZ


Co je potřeba pro vydání Premid jednotky

    9 CZ MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010 Vrátil/a jsem nebo vyměnil/a nefunkční PREMID. Kauce za ni mi však nebyla vrácena. Proč? Při vrácení a výměně PREMID se zjišťuje, zda je čistá, mechanicky nepoškozená a elektronicky čitelná. Kauce se vrací ihned jen v případě, že je na obslužném místě zjištěno vše v pořádku. Pokud byla kauce zaplacena bezhotovostně (kartou), vrací se také bezhotovostně (na účet téže karty). Pokud byla kauce zaplacena v hotovosti, je PREMID přijata a kauce v hotovosti vrácena jen když se prokážete jako oprávněný držitel (nejjednodušeji osvědčením o registraci příslušného vozidla). PREMID s placením předem ( pre-pay ) lze vrátit nebo vyměnit na distribučním nebo kontaktním místě. PREMID s následným placením ( post-pay ) může vrátit pouze osoba oprávněná podle smlouvy a pouze na kontaktním místě. Na distribučním místě lze pouze vyměnit nefunkční za funkční. Pokud je PREMID nefunkční - elektro
    Od 2. 1. 2012 provozuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje kontaktní místo MYTO CZ, které poskytuje služby dopravním společnostem. Kontaktní místo najdete v sídle Okresního střediska Zlín KHK ZK ve Zlíně (23. budova, 3. patro).


POMÁHÁME ROZVÍJET VAŠE PODNIKÁNÍ

    16 MYTO CZ - Elektronisches Mautsystem in der ČR Leitfaden für Kraftfahrzeuge von kg und mehr Ausgabe 01/2010 Blockierung und Verfall Die Gründe für eine Blockierung sind: angemeldeter Verlust des Fahrzeuggeräts; ein ungültiges Zahlungsmittel im Regime post-pay : Blockierung einer verlorenen oder expirierten Tankkarte, Verfall einer Bankgarantie, Ablehnung einer Lastschrifteinzugszahlung ; soweit das Fahrzeuggerät PREMID über eine längere Zeit (länger als 36 Monate) nicht benutzt wurde, verfällt die Kaution und das eventuelle Guthaben dem Betreiber des Mautsystems). 8. KUNDENDIENST Die Distributionsstellen sind an ausgewählten Tankstellen und Grenzübergängen eingerichtet und sind vor allem für eine schnelle Bedienung der Fahrer auf der Reise und einfache Operationen bestimmt, wie z.b. Speichern des Guthabens für das Regime pre-pay. Sie sind bis auf Ausnahmen rund um die Uhr geöffnet. Kontaktstellen sind B&u
    10 MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/


Platba předem (kredit) nebo následné placení

    3 CZ MYTO CZ - Elektronický mýtný systém v České republice Průvodce pro kategorii vozidel kg a více vydání 01/2010 Text post-pay smlouvy s přílohami je na (Dohoda o podmínkách následného placení) nebo přímo na kontaktním místě nebo u vydavatele tankovací karty. Seznam kontaktních míst je na ; nejbližší místo zjistíte také telefonicky ( 800 MYTO CZ ). 5. VÝJIMKY A ZMĚNY úDAJŮ Není-li jednoznačně doložena emisní třída, je vozidlo evidováno v emisní třídě Euro2. Vyšší emisní třídu lze doložit později, ale je nutno fyzicky vrátit a nově vydat PREMID. Není nárok na vrácení rozdílu v mýtném, které bylo do té doby předepsáno. Řidič vozidla, které má pokovené čelní sklo, si musí vyžádat zvláštní typ PREMID s externí anténou. Provozovatel vozidla, které je ze zákona osvobozeno od mýtné povinnosti (záchranná služba, Policie ČR, Armáda ČR, hasičské sbory atd.), musí na kontaktním místě předložit příslušné doklady a vyžádat si zvláštní typ PREMID. Při změně nebo opravě údajů musí být původní PREMI


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00