Jak na věc


programy na technické kreslení zdarma

Katariina Lillqvist – Kouzlo finské loutkové animace

    Žáci získají základní informace o životě a díle Jana Wericha a hlouběji prozkoumají především jeho pohádkovou tvorbu. To vše za pomocí metod dramatické výchovy. “Škola hrou” je známé heslo, které jsme si dovolili přetvořit na “škola Dadou”- děti si vyzkouší, jaké je to hrát si se slovy a významy, a společně takto vytvoří krátký příběh, který na závěr dílny odprezentují jednoduchou divadelní technikou.
    V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, srozumitelnou a zábavnou formou se seznámíte se slavnými a významnými obyvateli vily, ale také s historií stavby samotné. Zjistíte, jak se z koželužny stalo sídlo Josefa Dobrovského, kdy se sem nastěhoval Jan Werich a jaké básně vznikly za přízemními půlkruhovými okny, kde žil básník Vladimír Holan. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.
    Tyto programy pro Vás můžeme individuálně připravit v termínu a čase, který si vyberete a který bude v souladu s dalšími programy realizovanými ve vile. Doporučujeme rezervaci min. s týdenním předstihem. Pro více informací nás kontaktujte na na e-mailu rezervace@werichovavila.cz


Select your theater and buy tickets online

    V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, společně si budete srozumitelnou a zábavnou formou povídat o historii Werichovy vily, obyvatelích, kteří v ní během staletí žili, i vystavených exponátech. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.
    Řekneme si o složitosti doby, ve které se Werich s Voskovcem a Ježkem ocitli. Budeme hledat paralely s dneškem a vysvětlíme si, jak se podoba tzv. angažovaného umění proměnila. Vše vyzkoušíme na vlastní kůži a hlavně “na jevišti” pomocí hereckých technik a cvičení.
    O tom, že divadelní hru nedělá jen její obsah a herci, ale také scéna a kostýmy, přesvědčí žáky a studenty workshop ve Werichově vile. Na konkrétní hře z repertoáru Osvobozeného divadla si děti vyzkouší skloubit dramatický obsah s její výtvarnou podobou, budou tak mít šanci zcela popustit uzdu své fantazie a přesadit hru třeba do současnosti.
    Co je to storytelling? Specifická divadelní disciplína, která využívá mnoha druhů cvičení, her a především představivosti vypravěčů, kteří jsou zároveň autory a interprety příběhu.


doprovodné programy pro veřejnost

    Inscenace laskavým a humorným způsobem upozorňuje na mechanismy, které se v dějinách opakují. A klade si za cíl, aby se vzpomínky na absurdity všedního dne rozpjaté mezi soukromým životem a oficiální ideologií dostaly k dalším generacím.
    Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz .
    „Tři strážníci, to byla autorská solidarita, svízele řemesla, to byly premiérové ovace, fašistické demonstrace i společný odjezd za oceán. Tři strážníci, to byl pro nás obraz věrnosti, symbol všeho, oč jsme se společně pokoušeli.“ Jan Werich.
    Inscenace Fialky a mejdlíčka probouzí v dětech otázky, na které učebnice nestačí, proto po každém představení probíhá krátká debata s pamětníky-protagonisty.
    Plánujete-li návštěvu vily s přáteli, máme pro Vás připravenu širokou škálu zábavných a interaktivních akcí, prohlídek i tvořivých dílen. Všechny aktivity rádi upravíme na míru právě pro Vaši skupinu.


Stay informed about our latest news

    Na konci parku na ostrově Kampa stojí vila, která byla po dlouhá léta uzavřená. Nyní dostala novou šanci a otevírá všem své dveře. Jaký je příběh tohoto domu? K čemu sloužil?  A kdo v něm žil? Studenti se dozvědí, jak se v průběhu staletí měnilo využití budovy, kdo všechno ve vile žil a tvořil a co jí způsobila rozvodněná Vltava. Příběh vily a jejích obyvatel provede studenty architekturou budovy a historií ostrova Kampa.
    Společně s lektorem si studenti prohlédnou celou Werichovu vilu od sklepení až po půdu. Výklad se bude věnovat slavným obyvatelům, kteří v průběhu staletí vilu obývali. V improvizované divadelní šatně si studenti připomenou fenomén Osvobozeného divadla a dílo Jana Wericha. Chybět nebude ani mystická postava pražského Golema.
    Děti se seznámí s vousatým panem Janem, kterému kamarádi říkali Jeníku, a který byl před dlouhou dobou obyvatelem vily. Psal moudré pohádky nejen pro děti. Na dílně společně prozkoumáme starou tajuplnou půdu a třeba z jejích zákoutí vyštracháme nějaké kousky příběhů. Pokusíme se najít v nich nějaký smysl – určitě se nám to podaří. Kousky pohádek si pak zkusíme zahrát. Celý program je vhodně propojený aktivizačními metodami dramatické výchovy, tak abychom udrželi energii dílny a děti si odnesly nejen zážitek, ale třeba i nějakou tu vědomost.


Léto s gentlemanem (Bio Senior)

    Werichova vila nabízí širokou škálu akcí, prohlídek i tvořivých dílen. Jsou určeny pro všechny, kdo se zajímají o umění – pro dospělé, pro studenty a pro rodiny s dětmi.
    V doprovodu krásných Ezopových bajek a písniček pánů Voskovce a Wericha se Vaši žáci nejen pobaví, ale také poučí… Děti samotné se stávají spolutvůrci divadelního představení.
    Garantujeme malé skupinky do max. počtu 14 dětí, individuální přístup, kulturní rozvoj Vašich dětí v krásném prostředí Werichovy vily a Sovových mlýnů a spoustu zábavy.
    Proč je Golem ve Werichově vile uložený ve sklepě? A jak to, že se nehýbe? Z čeho je vytvořen? A kdo to vlastně vůbec ten Golem je? Program je malým detektivním příběhem, během něhož se děti z mateřských škol a 1. stupně ZŠ seznámí s nejoblíbenější pražskou legendou. Budou ve vile shánět čtyři živly na oživení Golema, poradí se s rabi Löwem, zazpívají Werichovu písničku a vyrobí si vlastní šém.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00