Jak na věc


psane prani k vanocu,

Psaný jazyk, grafémy, psané texty

    [2] Někteří autoři rozlišují dva typy jednotek psaného jazyka podle toho, zda jde o výsledek první nebo druhé artikulace (tedy o jednotky odpovídající Martinetovým monémům nebo fonémům): Pulgram (1965) užívá Hjelmslevových termínů znaky a figury, jiní, např. Catach (1986) a další, termínů plerémy a cenémy; k prvnímu typu by patřily piktogramy, ke druhému typu litery (písmenné grafémy), ale i sylabogramy. Hranice mezi oběma typy jednotek nejsou vždy zřetelné a můžeme pozorovat jistý pohyb, který je v psaném jazyce základem vývoje k alfabetickému písmu; jde o změnu znaků ve figury, které pak teprve svými kombinacemi tvoří znaky. V textech psaných alfabetickým písmem se však objevují i (nové) znaky, nesložené z menších jednotek (figur).


Written language, graphemes, written texts

    Podstatný rozdíl mezi psanými a mluvenými texty je (mimo jiné) v tom, že mluvený text je kontinuum; jeho optický záznam, oscilogram, má charakter analogového signálu. Při srovnání oscilogramu a psaného textu nás může napadnut, že píšící člověk je vlastně v jistém smyslu „dokonalejším” oscilografem – v jeho záznamu řeči je totiž právě to, co je nezbytné k jejímu porozumění – a to přesto, nebo spíše právě proto, že psané texty nejsou primárně projevem snahy o zachycení všech akustických charakteristik řeči. To, že určité akustické charakteristiky přece jen zachycují, je výsledkem dlouhého a složitého vývoje, který probíhal v různých jazykových společenstvích různě. Charakterem korespondence mezi zvukovou a grafickou stránkou se liší nejen různé druhy písma, ale i jednotlivé pravopisy – srov. např. jen český pravopis proti anglickému. Ve svých počátcích (možná lépe: před svými počátky) bylo písmo, jak známo, obrázkové. Ve snaze udělat z písma prostředek co ne


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich
200
8778
cache: 0024:00:00