Jak na věc


reakce na očkování proti tetanu u dospělých

Cvičebnice středoškolské chemie

    Kation Cl+ a anion Cl- se liší v počtu elektronů - kation Cl+ jich obsahuje 16, zatímco anion Cl- 18. Kationty se chovají jako elektrofily a anionty naopak jako nukleofily.
    E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy.
    Obr.: Z reakčního schématu můžeme zjistit, že se výchozí látka (ethanol) oxiduje (symbol (O) nad šipkou značí oxidaci blíže nespecifikovaným oxidačním činidlem) na produkt (acetaldehyd) za eliminace vody (vedlejší produkt reakce se píše za záporné znaménko pod šipku).
    Radikály jsou částice s jedním nespárovaným valenčním elektronem, které vznikají například účinkem ultrafialového (UV) záření. Jejich životnost se většinou pohybuje ve zlomcích (setině až tisícině) sekundy, proto jsou značně nestabilní a buď se musí ihned účastnit chemické reakce, nebo se zpětně vzájemně sloučit. Při heterogenním štěpení vazby (heterolýze) vznikají dva ionty, kladně nabitý kation a záporně nabitý anion:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00