Jak na věc


reakce na očkování proti tetanu u dospělých

Cvičebnice středoškolské chemie

    Adice je reakce, při které se částice činidla váží do chemické struktury produktu. Tento typ reakce je obvykle doprovázen zánikem násobné (dvojné či trojné) vazby. Příkladem adiční reakce je bromace ethylenu:
    E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy.
    Průběh chemické reakce můžeme zapsat buď pomocí schématu či chemické rovnice. Zatímco schéma pouze orientačně a přehledně udává výchozí látky, produkty a případně podmínky (teplota, tlak, katalyzátor...) chemické reakce, v chemické rovnici je i znázorněno, v jakém poměru jednotlivé částice reagují či vznikají.
    Obr.: Reakční schéma obsahuje zápis eduktu (výchozí látky - toluenu), činidla (kyseliny dusičné), katalyzátoru (kyseliny sírové) a produktů (nitrotoluenů) včetně jejich procentuálního výtěžku.
    Při eliminaci se část substrátu oddělí (eliminuje) z původní sloučeniny. Eliminace tak bývá doprovázena vznikem násobné vazby (dvojné či trojné). Takto lze například eliminovat brom z 1,2-dibromethanu:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain
200
8097
cache: 0024:00:00