Jak na věc


rozvíjející větné členy- předmět

Rozvíjející se trhy zabírají čím dál větší část světového koláče

    Při pohledu na ostatní kritéria, nemůžeme nevidět, jak důležité jsou rozvíjející se trhy pro globální ekonomiku. Rozvíjející se trhy dnes představují téměř 50 % světového hrubého domácího produktu v nominální hodnotě (a zhruba 60 % světového HDP dle parity kupní síly), jejich podíl na světovém růstu HDP je pak téměř 80 %.
    Rovněž jsme zjistili, že byť se svět stále více globalizuje, mnoho investorů stále preferuje investice na „domácí půdě“, byť zahraniční trhy nabízí zajímavější investiční potenciál. Vidíme tedy prostor pro růst podílu investic do rozvíjejících se zemí v rámci diverzifikace portfolií, byť mnoho investorů tento krok prozatím nepřipouští. Rovněž vidíme velký potenciál v méně vyspělých rozvíjejících se zemích, kdy řada z těchto zemí není zahrnuta v žádném z globálních indexů. Tyto trhy představují malou podskupinu rozvíjejících se zemí, nacházejících se převážně v Africe.
    V roce 2016 zahrnoval MSCI Emerging Markets Index 23 zemí s tržní kapitalizací okolo 4 bilionů USD, což je zhruba 10 % světové tržní kapitalizace. V průběhu času se změnil mix zemí v tomto indexu ve smyslu podílu na celkové kapitalizaci, kdy zhruba 8 % celkové kapitalizace tvoří Indie, 27 % Čína a 8 % Brazílie.


Evoluce rozvíjejících se trhů (1)

    Přesuny z kategorie „rozvíjející se“ do „vyspělá“ nejsou ničím novým a neobvyklým. Například, Řecko bylo v roce 2013 překvalifikováno z vyspělé na rozvíjející se zemi a Pákistán byl v roce 2016 překlasifikován z kategorie „méně se rozvíjející se země“ na „rozvíjející se zemi“.
    Pohled investorů na rozvíjející se trhy se mění, stejně jako tyto trhy samotné. My ve Franklin Templeton jsme si vědomi toho, že tuto skupinu trhů nelze vnímat jako jednu investiční třídu. Jednotlivé regiony se mezi sebou liší příležitostmi a fundamenty. Pozval jsem Stephena Dovera, výkonného ředitele a ředitele investic v Templeton Emerging Markets Group and Franklin Local Asset Management, aby se s námi podělil o svůj pohled na to, jak se rozvíjející se trhy postupně změnily, jak by podle něj investoři měli na rozvíjející se trhy nahlížet a kde vidí potenciál do budoucna
    V Templeton Emerging Markets Group nejsme při investičních rozhodnutích nijak vázáni konkrétní klasifikací či váhou indexu. Praktikujeme přístup „bottom-up“ (přístup hodnotící potenciál konkrétních akcií) a soustředíme se na fundamenty konkrétních společností. Dokonce můžeme investovat i do společností, jež působí v zemích označovaných jako „rozvinuté“, pokud část jejich příjmů pochází z rozvíjejících se zemí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00