Jak na věc


rozvíjející větné členy- předmět

Evoluce rozvíjejících se trhů (1)

    Myslím, že „rozvíjející se trhy“ je adekvátní pojem, skutečně se jedná o rozvíjející se a v čase se měnící země. Stejně jako se mění tyto trhy, měl by se podle mě měnit způsob smýšlení o těchto trzích a přístup k investicím na nich.
    V Templeton Emerging Markets Group nejsme při investičních rozhodnutích nijak vázáni konkrétní klasifikací či váhou indexu. Praktikujeme přístup „bottom-up“ (přístup hodnotící potenciál konkrétních akcií) a soustředíme se na fundamenty konkrétních společností. Dokonce můžeme investovat i do společností, jež působí v zemích označovaných jako „rozvinuté“, pokud část jejich příjmů pochází z rozvíjejících se zemí.
    Při pohledu na ostatní kritéria, nemůžeme nevidět, jak důležité jsou rozvíjející se trhy pro globální ekonomiku. Rozvíjející se trhy dnes představují téměř 50 % světového hrubého domácího produktu v nominální hodnotě (a zhruba 60 % světového HDP dle parity kupní síly), jejich podíl na světovém růstu HDP je pak téměř 80 %.


Rozvíjející se trhy zabírají čím dál větší část světového koláče

    Jedním z příkladů vývoje jsou změny v tržní kapitalizaci. V roce 1988, kdy světlo světa spatřil index MSCI Emerging Markets Index, pouhé dvě země představovaly více jak polovinu tržní kapitalizace celého indexu, byly jimi Brazílie a Malajsie. V té době byla tržní kapitalizace celého indexu cca 35 miliard USD, což představovalo méně jak 1 % celkové světové tržní kapitalizace.
    Definování pojmu „rozvíjející se země“ je skutečně důležité a již jsme byly svědky několika neshod v tom, jaká kritéria by měly tyto země splňovat. MSCI a FTSE mají svá vlastní kritéria pro zahrnutí jednotlivých trhů do svého indexu, včetně konkrétních požadavků na velikost trhu a jeho likvidu, náklonost země k osobnímu vlastnictví cizinců, směnné kurzy a další faktory.
    Pohled investorů na rozvíjející se trhy se mění, stejně jako tyto trhy samotné. My ve Franklin Templeton jsme si vědomi toho, že tuto skupinu trhů nelze vnímat jako jednu investiční třídu. Jednotlivé regiony se mezi sebou liší příležitostmi a fundamenty. Pozval jsem Stephena Dovera, výkonného ředitele a ředitele investic v Templeton Emerging Markets Group and Franklin Local Asset Management, aby se s námi podělil o svůj pohled na to, jak se rozvíjející se trhy postupně změnily, jak by podle něj investoři měli na rozvíjející se trhy nahlížet a kde vidí potenciál do budoucna


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich
200
9673
cache: 0024:00:00