Jak na věc


sdružení pro výstavbu silnic praha

Vítejte na stránkách občanského sdružení Borelioza CZ o.s.

    Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.
    Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.
    Názory na tuto problematiku mohou být různé, vždy se však snažíme hledat co nejširší shodu a společnou cestu pro všechny zainteresované strany, abychom pozitivně přispěli společnosti a lidem, kteří to potřebují.
    z 1080 testovaných osob celých 14 % nemělo zrakové schopnosti takové, aby se mohli zúčastnit silničního provozu bez toho, aniž by měli zrak úplně v pořádku 4 % řidičů, by neměli v žádném případě usednout za volant.
    Cílem činnosti sdružení je také vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování činností uvedených v odstavcích 1 a 2.


Cílem činnosti Sdružení je zejména

    Tentokrát se milí uživatelé Bruntálské dílny Polárka přijeli podívat za pejsky do Hrabyně, aby tak mohli společně zažít den plný radosti a překvapení. Z občanského sdružení Dogma přijeli dobrovolníci společně s pejsky kernteriéry Ginem a Chillinkou a novofundlandem Flíčkem. Pro chvíle plné překvapení a taky vzájemného poznávání přijelo štěňátko kerníka Jessinka, které se teprve na canisterapii připravuje. Celodenní akce se konala 11.9.2015 na Památníku II. světové války v Hrabyni. Občerstvení a zázemí pro canisterapii bylo v příjemném prostředí restaurace U Památníku. Během dne se všichni společně prošli na památník, kde obdivovali venkovní expozice.
    Kamarádi, přátelé a příznivci občanského sdružení Dogma, zveme Vás na koncert „Lidi pro lidi“, kde se na chvíli zastaví čas a měli bychom si odpočinout, poznat nové přátelé, skvěle se pobavit a také se dobře najíst.
    Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.
    Z daných čísel vyplývá, že 88 % z vyšetřených osob mělo zrakovou ostrost 71 % a více, což je v pořádku. Alarmující je zbylých 12 %, kteří měli zrakovou ostrost menší než 70%. Zcela nevyhovující 4 % účastníků mělo zrakovou ostrost méně než 50 %.


Cílem činnosti Sdružení je dále

    Generální partner: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, Hlavní partner společnost Rodenstock ČR, výrobce a distributor brýlových čoček. Partnerem byly společnosti: Oční optika Horní Počernice, New Line Optix – Enni Marco, Optiproject, K+L Trading, Optik Skrbková, Falhar optik, Konvex Recept Optika a Exklusive Cars.
    Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.
    je spolkem, který působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990. V současnosti sdružuje 127 členů průřezově odvětvími. Posláním sdružení je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba mající zájem na aktivním plnění a podpoře poslání sdružení. 


Proběhlo řádné shromáždění členů – delegátů KHK MSK

    Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je dobrovolným občanským sdružením občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Sdružení CMP bylo založeno dne 3.5.1990.
    28.11.2014 jsme společně s pejsky navštívili klientské pracoviště VZP ČR Opava, abychom převzali finanční dar ve výši 6 000,-Kč od zaměstnanců pracoviště.
    Celkem screeningu zraku využilo 1510 osob, z toho 63 % tvořili muži a 37 % ženy. Jejich průměrný věk činil 44 let, nejmladšímu bylo 18 a nejstaršímu řidiči bylo 76 let.
    Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí. Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.


| SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

    Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele. Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.
    Pro snadnější orientaci jsou informace webu sdružení rozděleny do několika základních sekcí, každá z nich pak obsahuje další podrobnější informace, které naleznete v levé části stránek.
    Přátelé, kamarádi a příznivci sdružení Dogma, rádi bychom se s Vámi podělili o radost z úspěšného hlasování pro projekt „Psi pomáhají lidem".
    Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.
    Základním cílem činnosti Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou , o občany ohrožené vznikem této choroby a o občany s jiným poškozením zdraví se symptomatickými příznaky obdobnými poškození CMP.


Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.

    Občanské sdružení Borelioza CZ o.s. bylo založeno na podporu lidí nemocných lymskou boreliózou a pro informování pacientské i odborné veřejnosti o této nemoci, její prevenci, diagnostice a léčbě, o novinkách ve výzkumu a dalších souvisejících tématech z našich i zahraničních zdrojů, především od odborníků specializovaných na lymskou boreliózu či původce lymské nemoci, bakterie Borrelia burgdorferi.
    Na těchto internetových stránkách naleznete informace o našich aktivitách, projektech, jejich realizaci, dosažených cílech a obecně o dění v občanském sdružení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
15334
cache: 0024:00:00