Jak na věc


sediment krystaly v moči

Atlas močového sedimentu On-line

    Moč se sbírá pouze tři hodiny (výhodou je, že nedochází k rozpadu částic jako u sběru za 24 hodin – Addisův sediment). V určitou hodinu (např. v 6 ráno) se pacient naposledy před sběrem vyčůrá (na záchodě, mimo sběrnou nádobu) a potom 3 hodiny sbírá moč do určené nádoby. Objem moči je třeba změřit přesně.


Historie vyšetřování močového sedimentu

    Většinu snímků v tomto atlase pořídily naše laborantky během rutinního vyšetřování močových sedimentů pacientů z oddělení naší nemocnice. Atlas je tradičně členěn do kapitol, podle převládajícího morfologického nálezu na snímku. Přesto např. i snímky válců pochopitelně obsahují např leukocyty, erytrocyty. Naší snahou bylo vytvořit atlas tak, aby při systematickém prohlížení jednotlivých snímků čtenář alespoň na chvíli podlehl iluzi, že sám mikroskopuje. Proto je zcela záměrně v atlasu mnohem více snímků, než je nezbytné pro prostý popis morfologie jednotlivých elementů. Ze stejného důvodu jsou na stránkách použity přímo velké snímky bez náhledových zmenšených obrázků, jak je obvyklé na většině WWW stránek. Časté opakování některých podobných snímků má sloužit k podpoře vizuální paměti čtenáře. Aby byly časy zobrazování velkých snímků snesitelné, jsou všechny ručně optimalizovány tak, aby jejich velikost v průměru nepřesahovala 30 kB, velikost celé stránky je pak kolem 150 kB, doba "sta
    Při podezření na onemocnění ledvin může lékař jako jedno z vyšetření doporučit sběr moči na Hamburgerův sediment. Vyšetření se dělá i již prodělaném onemocnění ledvin. Je to kvantitativní vyšetření sedimentu. To znamená, že se zjišťuje jaký počet kterých částic v moči je.
    Chemické vyšetření moče a močového sedimentu (M+S) představuje klíčovou diagnostickou metodu. Moč představuje pro buňky nepříznivé prostředí pro svou hyperosmolalitu a pH reakce. Dochází proto velmi rychle k poškození buněk a jejich rozpadu - výsledek chemického vyšetření a převážně močového sedimentu je silně závislé na rychlosti zpracování, vyšetření s odstupem více než 2 hodin po odběru snižuje validitu vyšetření. Vzorek je obvykle získán spontání mikcí, méně často perkutanní suprapubickou punkcí močového měchýře nebo sterilní katetrizací močového měchýře.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich
200
9300
cache: 0024:00:00