Jak na věc


soudní poplatky za vypořádání majetku po rozvodu

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

    Cena: 297 KčKOUPITNový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávouNový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...
    Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů ČR. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura uveřejňovaná v tomto časopise je vybírána soudci Nejvyššího soudu, a to z nejdůležitějších a nejzajímavějších rozhodnutí Nejvyššího soudu, případně vrchních soudů. Časopis cíleným výběrem soudních rozhodnutí, která pro svoji přesvědčivost a zevšeobecňující potenciál mají předpoklady být respektovány obecnými soudy, přispívá ke sjednocování a stabilitě soudní praxe. Kvalifikovaně vybíraná a pro potřeby právnické veřejnosti upravená judikatura je cenným zdrojem informací. Periodicita: měsíčník, formát: B5, obvyklý rozsah: 84 str.vydává: Wolters Kluwer, a. s.


ÚZ č. 1276 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

    Cena: 490 KčKOUPITCivilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydáníUčebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...
    Cena: 59 KčKOUPITZákon o soudech a soudcích - KomentářKomentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního ...
    Cena: 175 KčKOUPITÚZ č. 1287 - Cenové předpisy 2019Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...


Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

    Cena: 340 KčKOUPITÚZ č. 1302 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražbyPublikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019; ke stejnému datu nabývají účinnosti také změny zákona o insolvenčních správcích a exekučního řádu, který je do publikace nově zařazen; nově je zařazen také zákon o veřejných dražbách (zákon o ochraně ...


ÚZ č. 1287 - Cenové předpisy 2019

    KOUPITPřehled vydaných čísel časopisu:Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 1/2019Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 12/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 11/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 10/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 9/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 8/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 7/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 6/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 5/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 4/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 3/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 2/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 1/2018Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 12/2017Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 11/2017Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 10/2017Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 9/2017Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 8/2017Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR, č. 7/2017Soudní judikatura - rozh
    Cena: 439 KčKOUPITÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, MediacePublikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na ...
    Cena: 690 KčKOUPITZákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávouZákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00