Jak na věc


spinální anestezie u císařského řezu

Nástavba a rekonstrukce Rodinného centra Slaný

    - Poradenství, provázení a podporu pro pečující rodiče dětí se SMA a dystrofiemi. Není omezeno věkem dítěte – máme v péči i dospělé klienty.- Cílem projektu je zlepšování kvality života nemocných dětí a pečujících osob- Zprostředkování a předávání zkušeností pečujících rodin- snažíme se usnadnit nově diagnostikovaným rodinám přijmutí diagnózy dítěte- Náš projekt se snaží působit i preventivně- zabránit vzniku závažných problémů pečujících rodin (přednášky na setkáních, možnost konzultace s psychologem)- Snažíme se zvyšovat právní povědomí a rozvíjet znalosti a dovednosti našich klientů tak, aby byli schopni co nejlépe připraveni na řešení vlastních situací.- Vytváříme síť spolupracujících institucí v oblasti zdravotnických, sociálních a vzdělávacích služeb, aby klientům byla zajištěna kvalitní multidisciplinární péče- Projekt působí po celé ČR a své služby klientům poskytuje bezplatně


Facebook Kolpingovy rodiny Smečno

    Jak to funguje v praxi? · Konzultace probíhají formou telefonických rozhovorů, mailem nebo osobních návštěv v rodině klienta· Aktuální informace jsou klientům sdělovány prostřednictvím webu a Facebooku a nebo mailem· Během roku jsou pro rodiny organizovány psycho-relaxační víkendy – péči o děti přebírají vyškolení asistenti a pro rodiče jsou připraveny odborné přednášky· Dle individuálních potřeb je možno rodičům zprostředkovat konzultace s psychologem či speciálním pedagogem· O prázdninách se v rámci projektu koná týdenní pobyt pro rodiny s dětmi se SMA a dystrofiemi v RC Smečno (děti jsou přes den v péči asistentů a je pro ně připraven zábavný program, rodiče mohou odpočívat a čerpat síly na další péči)· Tábor pro děti bez rodičů – děti ve věku od 7 do 15let mají možnost zažít týden plný neobvyklých zážitků v RC Smečno a zkusit si pobýt týden bez rodičů a sourozenců· V rámci projektu pořádáme akce, které mají veřejnost upozornit na existenci vzácných nervosvalových onemocnění – pořád

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00