Jak na věc


staré pohlednice prodej brno venkov

Stará Praha | PhDr. Zdeněk Míka, CSc. : Úvodní slovo

    Přestože v tomto údobí se stará Praha výrazně změnila, měla oproti jiným evropským velkoměstům co dohánět. Z rozvíjejícího se průmyslu to bylo především strojírenství a posléze elektrotechnický a automobilový průmysl, které Praze vtiskly pečeť významného průmyslového centra ve střední Evropě. Tomu zákonitě odpovídalo následné, až překotné zakládání bank a jiných peněžních ústavů.
     Zbourání hradeb urychlilo integrační proces předměstských obcí s Prahou na poli hospodářském, politickém i kulturním. Administrativně však většina těchto obcí k Praze připojena nebyla pro jejich úzké, lokálně patriotické zájmy.
    V převážné míře nabízíme návštěvníkům záběry atraktivní a málo vídané, jakož i poutavou exkurzi do historie pohlednice i samotné staré Prahy - za průkopnickou lze považovat stať o pražských pohlednicích (většinou s dosud neznámými údaji) pana Milana Degena, který si za svou badatelskou i sběratelskou činnost zaslouží obzvláštní poděkování a úctu.
    navazuje na knihu Praha na dobových pohlednicích 1886-1930, vydanou v roce 1998, neboť se domníváme, že i touto cestou je žádoucí seznámit milovníky staré Prahy se zajímavým dobovým materiálem a jeho prostřednictvím představit v komplexnějším a soustředěnějším pohledu historické jádro města, sevřené až do roku 1874 souvislým pásem barokního opevnění.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich
200
8234
cache: 0024:00:00