Jak na věc


výměnné jednotky při diabetu

Kostice šroubovací UH průměr 12 mm, plastový závit

    Chtěla bych se zeptat na podrobné vysvětlení výpočtu výměných jednotek. Jsem diabetička I. stupně, 4x denně na inzulínu a budu přecházet na pumpu (Diabet dieta 200g sacharidů). Děkuji předem za vaši odpověď .
    V tomto období již většinou s dětmi problém není, dá se s nimi velice dobře domluvit. Jsou schopné rozpoznat a ohlásit hypoglykémii. Dítě může navštěvovat i školku, pokud není příliš často nemocné, což kompenzaci diabetu stěžuje. Personál školky by ale měl být dobře informován o nutných úpravách režimu a o příznacích a léčení hypoglykémie.
    Nosný rám je navržen z ohýbaných profilů tl. 3-4 mm. Obvodové stěny jsou tvořeny z profilovaného plechu tl. 1,5 – 2 mm, který zaručuje dostatečnou pevnost dle ČSN EN 283.
    U dětí se používá intenzifikovaný typ inzulinového programu, protože nejvíce napodobuje přirozenou sekreci inzulinu. Základem je aplikace 3 rychle působících inzulinů aplikovaných před hlavním jídlem (snídaně, oběd, večeře). K tomu se přidává 1 injekce středně působící o inzulinu večer, před spaním.


Letka Unicorn plast - VZ černé PVC

    Příznaky cukrovky nejsou v počáteční fázi nijak typické. Dítě hubne, je unavené, malátné, nevýkonné a spavé. Glukózu přijatou z potravy tělo neumí zpracovat, a proto koluje v krvi. V rozvinutějším stadiu tělo začne propouštět glukózu do moči, která je tak sladká a lepkavá. A tím je vlastně způsobeno nadměrné močení, protože glukóza s sebou strhává také vodu. Některé děti se dokonce v noci začínají opět pomočovat. Výsledkem je větší žíznivost dětí.
    Léčba inzulinem je při DM 1. typu celoživotní. U dětí se podávají zejména humánní typy inzulinů, jelikož jejich aplikace bývá bez nežádoucích účinků. Podávají se rychle působící inzuliny (nástup účinku je za 20 – 30 minut), středně dlouho působící inzuliny (nástup účinku za 2 – 3 hodiny) a inzulinová analoga (látky podobné lidskému inzulinu, jejich účinek je oproti klasickému inzulinu předvídatelnější).
    Aplikaci usnadňují inzulinová pera, která lze využít u větších dětí. U těch menších (novorozenci popř. kojenci) se bohužel inzulinová pera použít nedají, protože se inzulin musí odměřovat s přesností na 0,25 až 0,5 inzulínové jednotky, přičemž inzulinové pero odměřuje 0,5 (v některých případech) – 1 inzulinovou jednotku. Inzulinové stříkačky o obsahu 20 jednotek mají rysku po 0,5 jednotce, což umožňuje odběr i půl dílku, tedy čtvrt jednotky.


Šroubovací kůže UH - průměr 12mm, plastový závit

    Pokud mluvíme o diabetu u dětí, máme tím zejména na mysli diabetes mellitus neboli cukrovku 1. typu (DM 1. typu). Jedná se o chronické (dlouhodobé) autoimunitní onemocnění, kdy lidské tělo není schopno produkovat hormon inzulin ve slinivce břišní. Autoimunitní proto, že vlivem vlastních bílých krvinek dochází k zániku buněk slinivky břišní, které jsou odpovědné za vylučování inzulinu do krve. Tento proces trvá měsíce až roky. Produkce inzulinu klesá, naopak glykémie neboli hladina glukózy v krvi stoupá. Nevyužívají ji ale tělní buňky, pro které je určena. Nemají totiž inzulin, který by příjem glukózy zprostředkoval. V posledních letech se objevuje hlavně u adolescentů také diabetes 2. typu, který není závislý na tvorbě inzulinu. Vzniká hlavně u starších a obézních pacientů nebo u pacientů, u kterých již někdo z rodiny diabetes prodělává. Inzulinu je dostatečné množství, ovšem tělní buňky jsou vůči němu málo citlivé.
    Hlavní roli v léčbě hraje kombinace inzulinu, správně sestaveného jídelníčku, který má být pestrý s obsahem dostatečného množství tekutin a živin pro správný růst a vývin dítěte, a vhodně zvolené pohybové aktivity.
    Děti s diabetem můžou žít plnohodnotný život jako jejich vrstevníci. Léčba je někdy náročnější, zejména v případech, kdy se diabetes nedá dlouho kompenzovat. To je zdrojem tlaku nejen na děti, ale i na rodiče. Důležitá je spolupráce lékaře – diabetologa, popř. diabetologické a dietní sestry, rodičů a dítěte. Pokud je tento vztah založen na důvěře, je zde reálný předpoklad, že se nastaví i správný postup léčby a bezproblémové zvládnutí nemoci umožní dítěti poměrně normální a šťastný život.


Orientačně tabulka: Počet Vj/d, jak je uvedli pacienti

    Fyzická aktivita by měla být součástí života diabetiků. Musí být ale pravidelná a přiměřená, přičemž diabetes by měl být kompenzovaný, tedy při fyzické aktivitě by se nemělo stát, že dojde k hypoglykemickým stavům. Pokud dítě pravidelně sportuje, dochází ke zvýšení citlivosti organismu na inzulin.
    Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóruNemůžete odpovídat v tomto fóruNemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóruNemůžete mazat své příspěvky v tomto fóruNemůžete přikládat soubory v tomto fóru
    U dětí se diabetes může projevit již od narození nebo se rozvíjí v raném věku. Nejčastější výskyt je ovšem v předškolním a školním věku, obzvláště pak v období puberty.
    TIP: Používáte inzulínovou pumpu? Navštivte komunitní web www.pumpari.cz, naleznete zde nejnovější informace o všech inzulínových pumpách dostupných v ČR.
    V batolecím období (2. – 3. rok života) se diabetes objevuje ve vyšší míře. Navíc toto období je velice citlivé. Dítě si začíná uvědomovat sebe samo a také si prosazovat svoje potřeby. Velmi často se rodiče a děti dostávají do prvních konfliktních situací. Důležitý je laskavý, vstřícný, ale zároveň jistý přístup rodičů. Důvodem jsou pravidelné aplikace inzulinu, odběr krve k zjištění glykémie a také nutnost zavedení pravidelného stravovacího režimu.


3 typy dietního doporučení pro diabetiky:

    Na spodní části se nachází naváděcí tunel šíře 600 mm z uzavřených profilů, který slouží k nasměrování návěsu automobilu při nakládce. Dále jsou zde otvory pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem a jistící prvky pro bezpečnou přepravu. V přední části je umístěn výsuvný žebřík a schránka na dokumenty. V zadní části se nachází nárazník, který zabraňuje mechanickému poškození při nakládce.
    I když prvotní příznaky přímo pro cukrovku nesvědčí, není radno je podceňovat a přičítat je třeba zvýšené fyzické aktivitě. Obzvláště pokud se objevují opakovaně a přetrvávají. Často se ve zvýšené míře objevují při nemoci, jako je chřipka nebo angina, kdy se zvyšuje potřeba inzulinu. Minimálně je na místě informovat ošetřujícího dětského lékaře.
    Jedná se o kvalitní výrobek prověřené německé firmy, který splňuje veškeré bezpečnostní standardy, vysokou stabilitu a snadnou manipulaci při podjíždění.
    Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.


Chlebové jednotky = Výměnné jednotky = Vj

    Během dne je nutno monitorovat hladinu glykémie (glukózy v krvi). Za normální hladinu zjištěnou před jídlem se považuje hodnota v rozmezí 3,3 – 5,5 mmol/l . Měří se i hladina po jídle, kdy po 1. hodině nemá překročit 7,7 mmol/l, za 2 hodiny 6,6 mmol/l a teprve za 3 hodiny se glykémie vrací pod hladinu 5,5 mmol/l. Ke zjištění stavu se používají glukometry. Jejich použití je snadné. Pomocí jehličky, lancety, se provede vpich do bříška prstu. Testovací proužek nasaje kapku krve a glukometr v podstatě okamžitě určí obsah cukru. Je tak možno rozpoznat nebezpečnou a život ohrožující hypoglykémii. Ta se dostaví při předávkování inzulinem nebo při nedostatečném příjmu potravy po podání inzulinu. Tato situace může nastat zejména u malých dětí, které po podání inzulinu odmítají jíst, jelikož v danou chvíli nemají na jídlo chuť.
    Strava diabetického dítěte není o nic ochuzená, může jíst všechny druhy potravin, ovšem musí vědět, kdy, kolik a co může jíst. Diabetická dieta je v podstatě regulovaná strava, kdy 50 % stravy se skládá ze sacharidů, 25 - 30 % z tuků a 15 - 20 % tvoří bílkoviny. Aby bylo dodrženo množství sacharidů v potravě, přepočítávají se na tzv. výměnné jednotky (VJ), resp. chlebové jednotky, kdy 1 VJ obsahuje 12 g sacharidů. U jídelního plánu se počítá s 10 výměnnými jednotkami, ke kterým se připočítává 1 výměnná jednotka na každý rok života dítěte.
    Zobrazit příspěvky za předchozí: Všechny příspěvky1 den7 dní2 týdny1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rok Seřadit podle AutorČas odesláníPředmět VzestupněSestupně


Křída Silver - burgundy AKCE, SLEVA

    Pomocí hydraulického zařízení (součást návěsu vozidla), se nástavba zvedne do požadované výše, aby bylo možné vysunout podpěrné nohy, které se následně zajistí zámkem a čepem. Jakmile jsou podpěrné nohy sklopeny, spustí se rám vozidla i s nástavbou do původní polohy. Řidič pak s návěsem vyjede a nástavba zůstává stát samostatně na podpěrných nohách. Nakládka pak probíhá opačným postupem.
    Výměnné nástavby jsou velmi moderním a efektivním přepravním prostředkem pro kombinovanou dopravu, kdy se snižuje na minimum použití dopravního prostředku a pro naložení na silniční dopravní prostředek není potřeba jeřáb.
    U lékaře se pak provádí další vyšetření. Hladina glykovaného hemoglobinu (červeného krevního barviva reagujícího s krevním cukrem) poukazuje na to, jak se podařilo kompenzovat diabetes v posledních třech měsících (norma 6 – 7%, odchylka nad 9%). Pravidelně se také kontroluje výška a váha dítěte a krevní tlak, funkce štítné žlázy (TSH), krevní tuky, kreatinin, odebírá se moč k posouzení mikroalbuminurie (množství bílkoviny albuminu v moči) a vyšetření očního pozadí.


Narážecí kostice s kůží - průměr 13 mm

    U novorozenců je onemocnění poměrně vzácné. Projevuje se v prvních dnech či týdnech života. Příčina vzniku je zde ovšem trochu někde jinde, zřejmě se jedná o vrozenou poruchu látkové výměny. Onemocnění se může po několika týdnech léčby inzulinem postupně vytratit, proto je možno léčbu inzulinem přerušit. V některých případech se za pár let diabetes objeví znovu.
    V předcházející kapitole jsme hovořili o tom, že jedinou živinou, která ovlivňuje glykémii, jsou sacharidy. Sacharidy jsou obsaženy ve většině jídel. Stejné množství sacharidů ovlivní glykémii vždy přibližně stejně. To znamená, že jídla se stejným množstvím sacharidů můžeme v jídelním plánu navzájem vyměňovat, a přitom se nám glykémie při stejných dávkách inzulínu nebude podstatně mě­nit. Odtud tedy název výměnná jednotka.
    U předškolních (4. – 6. rok života) a školních dětí je přístup obdobný. Podává se zejména depotní inzulin, který se podává ráno a večer. Rychle působící inzulin se začíná podávat ke každému hlavnímu jídlu.


Princip vyložení a naložení na vozidlo

    Výměnná jednotka je takové množství jídla, které ovlivní glykémii přibližně stejně, ať ji sníme v podobě chleba, hranolků, pomeran­če, čokolády nebo smaženého řízku. Každé jídlo, které máme před sebou na stole, se můžeme naučit posuzovat z hlediska obsahu vý­měnných jednotek. Naučíme-li se to, usnadní nám to plánování jíd­la a posílíme přitom šanci udržet si stabilní glykémii.
    Systém výměnných nástaveb umožňuje minimalizovat prostoje dopravních prostředků, kombinaci více druhů dopravy a tím minimalizaci zátěže na životní prostředí, snižování dopravní zátěže silničních komunikací. Užití výměnných nástaveb eliminuje nutnost užití manipulačního prostředku při nakládce u zákazníka na silniční dopravní prostředek.
    Výměnné nástavby patří do skupiny intermodálních nákladních jednotek, které jsou vhodné pro evropskou kombinovanou dopravu po silnici, železnici, vnitrozemskou vodní a námořní dopravu.


Výměnná jednotka a jídelní plán

    Přejdi na: Zvolte fórum Pravidla fóra a představení----------------PRAVIDLA, OZNÁMENÍ A NOVINKYPŘEDSTAVTE SE Cukrovka nebo-li diabetes----------------DIABETES 1. TYPUDIABETES 2. TYPUDIABETES U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCHGESTAČNÍ DIABETESOSTATNÍ DOTAZY Kalorická kalkulačka----------------NOVINKYDOTAZY Komplikace diabetes----------------HYPERGLYKÉMIE A HYPOGLYKÉMIESYNDROM DIABETICKÉ NOHYOSTATNÍ KOMPLIKACE Produkty pro diabetiky----------------GLUKOMETRYINZULÍNOVÁ PERAINZULÍNOVÉ PUMPYDIAGNOSTICKÉ PROUŽKYPONOŽKY A OBUVPODPŮRNÉ A KOMPRESIVNÍ PUNČOCHY, KOMPRESIVNÍ NÁVLEKY Stravování----------------CO JÍST NEBO NEJÍSTRECEPTYJÍDLO A PITÍ VŠEOBECNĚ Všeobená témata (ne)týkající se cukrovky----------------POKECWWW.MTE.CZ
    Důležité je také rovnoměrné rozložení stravy během dne. Základem je 6 porcí jídla, tedy 3 hlavní jídla (snídaně, oběd, večeře) a 3 doplňková jídla (přesnídávka, svačina a 2. večeře), která jsou chudší. Kojenci a batolata jí častěji, protože porce jídla jsou menší. Důležitý je i pitný režim a výběr nápoje. Doporučují se ovocné čaje, neslazené a málo sycené vody. Velmi sladké nápoje lze použít snad jen u hypoglykemických stavů. Alkoholické nápoje způsobují hypoglykémii a jsou hodně kalorické. U dětí se vůbec nedoporučují diabetické potraviny a nápoje a také umělá sladidla.
    Dále se v domácím prostředí zjišťuje glykosurie (hladina cukru v moči) a ketonurie (ketolátky v moči). Hodnoty se zapisují do diabetického deníku společně s počtem snědených výměnných jednotek (vysvětlení dále v textu) a jednotek inzulinu.


Pružina na fotbalovou tyč o průměru 16 mm

    U kojenců se může projevit skutečný diabetes 1. typu. Dítě nepřibírá na váze, přičemž hodně močí. Moč je světlá, plenka je lepkavá, neboť kojenecká moč obsahuje hodně glukózy. V léčbě se v prvním roce života uplatňuje depotní (dlouho působící) inzulin ve dvou či ve třech denních dávkách. Rychle působící inzulin se podává velmi zřídka nebo vůbec, neboť může způsobit velmi dramatický pokles glykémie. Co se týče stravovacích návyků, jsou běžné jako u zdravého kojence, jedinou výjimkou je přislazování čaje řepným cukrem (sacharózou), aby nedošlo k výkyvům glykémie.
    Manipulace může být prováděna pomocí bočních chapadel, lanových závěsů, ale také klasickými portálovými jeřáby či jinými manipulačními prostředky jako u klasických kontejnerů.
    Inzulin se podává injekčně, podkožně. Místem vpichu mohou být břicho, vnější strana stehna, rameno a hýždě. V počáteční fázi aplikace se musí rodiče naučit manipulovat s dávkami inzulinu. Dávkování je individuální (závisí na věku, hmotnosti, stravě, fyzické aktivitě, dalším onemocnění) a vychází z aktuálně naměřené hodnoty glykémie před jídlem.
    Jedna výměnná jednotka, jak ji u nás používáme, obsahuje 12 gramů sacharidů. V některých jiných dietních systémech pro osoby s diabetem se lze setkat i s výměnnou jednotkou o obsahu 10 gramů sacharidů. Praktické zkušenosti ukazují, že mezi těmi­to výměnnými jednotkami není takový rozdíl, který by nám musel dělat starosti. Budeme-li dále hovořit o výměnné jednotce, budeme hovořit o množství jídla, ve kterém je ukryto 12 gramů sacharidů.


Rádi byste získali více informací?

    Podlaha je tvořena z uzavřených ocelových profilů tl. 3 mm, jakosti S235 JRH. Na pochozí vrstvu je použita voděodolná překližka tl. 21 mm. Tato kombinace zajišťuje vysokou nosnost, která umožňuje zatížení podlahy nápravou vysokozdvižného vozíku až 5 460 kg.
    Hlavní vstup do nástavby je tvořen hliníkovými sekčními vraty, které se vysouvají směrem dovnitř pod střešní konstrukci. Umožňují tak využití celého světlého průchodu nástavby pro nakládku.
    Také využití látek z potravy je neúčinné - tělo je vylučuje močí. Proto sahá do svých zásob a dítě hubne. Místo toho, aby získávalo energii z glukózy, dochází k rozkladu tuků. Vedlejším produktem takového metabolismu jsou potom ketolátky, jako je např. aceton. U těchto diabetiků si můžeme všimnout acetonového zápachu z úst. Přidružuje se zvracení, bolest břicha a rozvíjí se ketoacidóza. Ketoacidóza proto, že lidský organismus je ketolátkami okyselován. Hromadění kyselých a dalších látek, ztráta a nedostatek vody v lidském organismu a další změny v těle vedou ke stavu, kterému říkáme diabetické kóma. To bez nasazení inzulinu vedlo v dobách minulých ke smrti dítěte.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00