Jak na věc


výroční valná hromada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Malá obec jako Lhotka by jistě neměla takové kulturní vyžití bez našeho sboru – stačí připomenout akce jako pálení čarodějnic, soutěž O putovní pohár Lhotky (Letos dopoledne akci předcházelo odhalení památníku věnovanému Březové Lhotě za účasti představitelů obce a místních obyvatel. Památník byl postaven díky sbírce občanů a obci Chyňava) Dokonce se podařilo v nově opravené budově bývalé knihovny uspořádat ve spolupráci s Chyňavským klubem seniorů výstavu o jejich činnosti a současně o historii obce Lhotka a hasičského sboru.) Na rekonstrukci knihovny jsme se také podíleli a doufáme, že se vám u nás líbí.
    Začněme tedy se soutěžní částí. První soutěž, které jsme se zúčastnili, byla okrsková v Chyňavě. V kategorii mužů nastoupilo 8 družstev. Ve štafetách lhotečtí předvedli pěkné výsledky, ale útok byl neplatný kvůli nepřipojenému rozdělovači. Tato chyba bohužel zapříčinila naši neúčast na okresním kole konaném opět v Chyňavě. Loni poprvé byla soutěž pořádána v Chyňavě a je nutné poznamenat, že soutěž byla velice vzorně připravená místním sborem a jsme rádi, že jsme se také mohli podílet.
    Děkuji za udělení slova a jsem především rád, že jsme se tu opět ve spolek po roce sešli. Dovolte, abych vás seznámil s nejdůležitějšími událostmi týkající se lhoteckého sboru během roku 2014. Rozdělil jsem zprávu o činnosti do tří částí a to: soutěžní, kulturní a společenská a zásahová.


Vzory dokumentů k valným hromadám SDH (ke stažení):

    Výroční valnou hromadu vedl starosta sboru. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Jednalo se především o jednotlivé zprávy. A to zprávu hospodáře, zprávu revizora účtu, seznámení s činností sboru v roce 2016 a zprávu vedoucího mládeže. Dalším bodem byl plán práce na rok 2017. Byli také jmenování zástupci, kteří nás budou reprezentovat na výroční valné hromadě okrsku a na setkání delegátů okresu. Poté obdrželo 5 členů sboru Čestné uznání okresu, které předal starosta sboru.
    V měsíci srpnu jsme vyrazili na noční soutěž do Lázu, bylo to poprvé, kdy jsme takový typ soutěže navštívili a přes počáteční kritické hlasy jsme byli nakonec z atmosféry soutěže nadšení. Soutěž měla dvě kola v požárním útoku, v prvním se nám zadařilo, ale druhé kolo přineslo zklamání v podobě pomalu spojeného košíku a nakonec jsme obsadili až šesté místo, nutno podotknout, že zde je vždy konkurence vysoká a tak se není co divit.
    Zima je období výročních valných hromad sborů dobrovolných hasičů. Valná hromada toho našeho proběhla v muzeu v Nýznerově. Dostavila se větší polovina dospělých členů a  polovina mladých hasičů. Navštívili nás také hosté ze Žulové a Bernartic.


Termíny konání VVH SDH prosinec 2015 - leden 2016 a Okrsků únor 2016 najdete zde:

    Poslední část je věnována zásahům. Na jaře jsme se Zúčastnili na HZS Beroun výcviku velitelů v počtu tří mužů (Vladislav Pinkas, Jan Kutman, Dalibor Bartoš). Letos jsme vyjeli pouze vyprošťovat zapadlou multikáru pod obcí na poli, zúčastnili jsme se v listopadu námětového cvičení v Malý Přílepech, které bylo zaměřené na vyhledávání osob a konečně v prosinci jsme uspořádali kratší cvičení s naším zásahovým vozem, abychom prověřili, co bude potřeba zdokonalit. Nicméně v případě povodní jsme připraveni a vybaveni k zásahu.
    V sobotu 20.1.2018 se uskutečnila ve společenské místnosti hasičské zbrojnice výroční valná hromada SDH Podlesí - Křivé.Sešlo se 41 členů SDH Podlesí - Křivé. Jako hosté byli přivítání za OSH Vsetín pi. Blanka Šochová, starosta okrsku č.2 p.Lubomír Vlček, referent požární ochrany ve Valašském Meziříčí Ing.Václav Ondřej dále pak starosta města Valašské Meziříčí Bc.Robert Stržínek a za osadní výbor Ing. Josef Kalus. Byli přítomni i zástupci sborů  Poličná,  Hrachovec, Lhota u Choryně a Malá Lhota.
    Kromě členů našeho sboru, zástupců z okolních sborů a hostů z obce i ostatních spolků v Kunovicích,mezi nás zavítal i starosta Okresního sdružení hasičů Vsetín, pan Jaromír Polanský. Po přivítání hostů a minutě ticha za zemřelé členy našeho sboru jsme si z úst starosty sboru p. Kuchaříka vyslechli zprávu o činnosti za uplynulý rok, dále následovaly zprávy zástupců soutěžních družstev, zpráva velitele sboru o činnosti výjezdové jednotky a také zpráva o hospodaření za rok 2015.


Termíny konání VVH SDH a Okrsků listopad 2016 - únor 2017. (ke stažení)

    Poslední soutěž byl memoriál v Hýskově 20. září, kde jsme před rokem zvítězili a měli jsme ambici vítězství zopakovat. Díky pěkným výkonům na štafetě, dobrému útoku a bodovému systému jsme skutečně zvítězili. Uvidíme, zda si tento rok pohár už natrvalo odvezeme.
    V diskuzi, která následovala po schválení plánu činnosti na rok 2016, jsme měli možnost vyslechnout mnoho příspěvků, jež se převážně nesly v pozitivním duchu. Po závěrečném bodu programu a to schválení usnesení z výroční valné hromady následovalo malé občerstvení a volná zábava.
    Bohužel je stále hodně místní občanů, kteří nedoceňují společenský život v obci, nasazují na hasiče, nejednají konstruktivně a neuvědomují si, vše co děláme, děláme dobrovolně a pro blaho všech.
    Letos jsme si pro diváky opět připravili hořící nápis Lhotka, který má u obecenstva veliký úspěch a řada lidí se na něj těší. Celkově jsme byli s tímto ročníkem spokojení, ale musíme přiznat, že by bylo velmi složité jej uspořádat bez pomoci okolních sborů a sponzorů. Chtěli bychom poděkovat hasičům z Chyňavy, z Jánské, jednotlivcům z okolních sborů, že poskytli rozhodčí, místním občanům a v neposlední řadě i sponzorům: Plzeňskému prazdroji a obci Chyňavě.


Materiály k Volebním výročním valným hromadám SDH a Okrsků v prosinci 2014, lednu a únoru 2015:

    Předposlední víkend je tradičně zasvěcen naší soutěži O putovní pohár Lhotky. Byl to již jedenáctý ročník a po všech peripetiích a náročných přípravách pro tak malý sbor, jakým jsme, vše se vydařilo a dobře dopadlo. Soutěžní mužstvo lhoteckých obsadilo 3. místo, a tak večer patřil oslavám společně s vítězným sborem z Malých Přílep, který nás podpořil, že tu zůstal až do ranních hodin a bavil se při hudbě kapely Nanga Parbat.
    Už několik let spolupracujeme se spolkem myslivců a poskytujeme jim prostory pro schůze a pomáháme i s jejich činností. Spolupráce mezi místními spolky je nutná ve všech obcích a přispívá k dobrému klimatu uvnitř každé obce. Obec, které nemá rozvinutou občasnou společnost trpní a zakrňuje ve svém společenském vývoji.
    Výroční valnou hromadu vedl starosta sboru. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Jednalo se především o jednotlivé zprávy. A to zprávu hospodáře, zprávu revizora účtu, seznámení s činností sboru v roce 2016 a zprávu vedoucího mládeže. Dalším bodem byl plán práce na rok 2017. Byli také jmenování zástupci, kteří nás budou reprezentovat na výroční valné hromadě okrsku a na setkání delegátů okresu. Poté obdrželo 5 členů sboru Čestné uznání okresu, které předal starosta sboru.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    V červnu jsme vyrazili na soutěž do Trubína a podali jsme pěkné výkony, které nám přinesly první místo v této netradiční soutěži. Bohužel o týden později jsme takové štěstí neměli v Železné a obsadili tam poslední příčky v hodnocení.
    Měsíc červenec patří tradičně náročné soutěži ve Žloukovicích – tzv. Žloukovickému brodění. Z devíti družstev mužů Lhotka skončila bohužel až na sedmém místě.
    Zima je období výročních valných hromad sborů dobrovolných hasičů. Valná hromada toho našeho proběhla v muzeu v Nýznerově. Dostavila se větší polovina dospělých členů a  polovina mladých hasičů. Navštívili nás také hosté ze Žulové a Bernartic.
    Bylo milé vidět, že naše mladé hasiče nepřešel prvotní elán a v tak hojném počtu se dostavili na výroční valnou hromadu. Závěrem této malé zprávy, týkající se výroční valné hromady bych chtěla vyzvat všechny ty, kteří ještě nemají zaplacené členské příspěvky za rok 2016, aby tak učinili k rukám pokladníka sboru, tj. Tomáši Gábovi.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00