Jak na věc


zástupce ředitele školy

Odpovědný zástupce dle zákoníku

    Po celou dobu své profesní kariéry se věnuje trestnímu právu, a to z pohledu téměř všech forem kriminality. Specializuje se též na legislativu, analytiku a metodiku. Svou publikační a přednáškovou činnost zaměřuje zejména do oblasti trestního práva procesního. Je předsedou redakční rady časopisu Státní zastupitelství.
    Specializuje se především na obecnou a majetkovou kriminalitu, korupční trestnou činnost a dále na legislativní, analytickou a metodickou činnost; publikuje na témata týkající se trestního práva a státního zastupitelství zejména v časopise Státní zastupitelství, je příležitostným lektorem Justiční akademie a je také členem Unie státních zástupců ČR.
    Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, dle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli vázána smluvním vztahem na základě příkazní smlouvy, uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Odpovědný zástupce, může být ustanoven max. pro čtyři podnikatelské subjekty.
    Zajišťujeme právní ustanovení odpovědného zástupce pro podnikatele ve stavebnictví dle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, dále jen živnostenský zákon.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8346
cache: 0024:00:00