Jak na věc


zš bratrství čechů a slováků bystřice pod hostýnem

Beseda se studentkami ze středních škol

    ŠVP ZV ŠANce – představuje zaměření na jazyky, dává šanci dětem mimořádně nadaným ve speciálním programu, pomáhá dětem s hendicapem - společným jmenovatelem je etická výchova
    9. Žádosti o informaceInformace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.Žádost o poskytnutí informace odkaz10. Příjem žádostí a dalších podáníPříjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách. 11. Opravné prostředkyLze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.12. Formuláře
    Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb..3. Organizační struktura
    široká nabídka zájmové činnosti  - flétna, pěvecký sbor, klávesy, mediální výchova, šachy, badatelé M. Curie, matematika, vaření, florbal, sportovní hry, konverzace v cizím jazyce, český jazyk pro cizince...


Elektronická žákovská

    Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.1. NázevZákladní škola nám. Curieových2. Důvod a způsob založení
    Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
    http://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html. odkaz16. Licenční smlouvy16.1 Vzory licenčních smluvxxx16.2 Výhradní licencexxx17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
    O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Úřad Městské části Praha 1). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností
    Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
    Ze školního kola zeměpisné olympiády postoupili tři žáci Jakub Ježek, Jaroslav Mihalík a Matyáš Fryc do kola okresního.


Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu zpracovaného dle RVP ZV:

    Poslední únorový den se v družině vyskytlo velké množství princezen, pirátů, bojovníků, zvířátek a dalších zvláštních postav. Připomněli jsme si tak masopustní období. Protože nás navštívilo na únor nezvykle teplé a slunečné počasí, soutěže, se kterými nám pomohli starší žáci pod vedením
    V únoru se zúčastnili žáci Nick Trefil a Petr Šíma okresního kola v německém jazyce, kde byli též úspěšnými řešiteli.
    15. Úhrady za poskytování informací15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
    Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.
    Od soboty 2.března jsme se 34 žáky na zimním kurzu v Příchovicích v Jizerských horách. Ubytováni v Chatě pod Štěpánkou. Už v sobotu odpoledne po příjezdu jsme vyrazili na svah, kde jsme se rozřadili do tří družstev a zahájili výcvik. V neděli a pondělí jsme absolvovali výcvik na běžkách. Sněhu je dost, ale počasí není ideální - je teplo a mlha, ale nálada je výborná. V pátek jsme měli závody- přebory školy ve slalomu a v běhu na lyžích. Výsledky jsou v příloze.


Lyžařský a snowboardový kurz v Příchovicích

    222 319 867 – kancelář zástupce ředitele4.5 Čísla faxuxxx4.6 Adresa internetové stránkywww.zscurie.cz4.7 Adresa e-podatelnyinfo@zscurie.czID datové schránky: 8f5yrit4.8 Další elektronické adresy
    Zřizovatelem Základní školy nám. Curieových je Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18, zřizovací listina byla vydána Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U01_0242 ze dne 12.3.2001.
    Okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnili Nick Trefil a Tomáš Kurel. Oba podali velmi dobré výkony.
    Naše škola již poněkolikáté pořádá akci „Noc s Andersenem“. Akce Klubu dětských knihoven SKIP se koná v rámci kampaně Březen měsíc internetu (http://www.nocsandersenem.cz/). Cílem “nocování” je vzbudit v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společného hlasitého předčítání. My jsme se rozhodli zprostředkovat tento neobvyklý zážitek žákům 6. ročníku, a to z pátka 29. března na sobotu 30. března. Přihlášky

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12321
cache: 0024:00:00