Jak na věc


zaměstnanci hotelu excelsior dolní lomná

Hlava II: Povinnosti zaměstnance k náhradě škody

    Studenti studentům. Olomoucký majáles i letos pokračuje jako jeden z posledních v Česku v původním nekomerčním duchu majálesů a tradičně nabídne zdarma pestrý kulturní i doprovodný program. Svátkem (nejen) všech studentů ožijí...
    V listopadu 2018 proběhlo šetření spokojenosti zaměstnanců UP. Průzkum byl velmi reprezentativní, neboť se do něj zapojilo celkem 1 222 zaměstnanců z takřka všech součástí UP.
    Zjistit spokojenost zaměstnanců Univerzity Palackého s nabídkou slev a výhod, tzv. benefitů, které jim nabízí jejich zaměstnavatel, byl jeden z cílů dotazníkového šetření realizovaného v závěru loňského roku. Krátký elektronický...
    Společným cílem všech zaměstnanců Nemocnice Pardubického kraje, a. s. je zajistit kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí pro všechny. Zaměstnanci nemocnice dodržují etický kodex jako mravní závazek. Zavazují se jednat tak, aby bylo dosaženo naplnění společného cíle vůči pacientům a veřejnosti, vůči jejich spolupracovníkům a obchodním partnerům nemocnice a tak, jak považují sami tito zaměstnanci za správné a vhodné, pokud by směřovalo vůči nim.


Univerzita Palackého v Olomouci

    Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás informovat, že jsme pro Vás opět připravili zajímavou a pestrou nabídku vzdělávacích kurzů, díky kterým se můžete dále profesně rozvíjet. Oproti předchozím letům jsou vzdělávací...
    Seznámení se se světovými vědeckými esy, stáže na renomovaných univerzitách a vědeckých pracovištích, možnost uvést v život svůj vlastní vědecký projekt a naučit se popularizovat vědu, to vše nabízí studentům Nadační fond UP....
    Zaměstnanci nemocnice tvoří tým profesionálů, který za všech okolností považuje za čest poskytovat vysoce kvalifikovanou zdravotní péčí pacientům, jejichž potřeby a zájmy jsou vždy na prvním místě.
    Univerzitní ples, křest audioknihy vzpomínek emeritního rektora, ocenění nejlepších akademiků a studentů, inaugurace děkana. To vše a mnohem více nabídne Akademický týden Univerzity Palackého.
    jakož i práva pacientů, práva specifických skupin pacientů a především individuální přístup k pacientům při řešení jejich potřeb, vyplývající zejména z


Čerpejte výhody a slevy Univerzity Palackého a našich partnerů

    Rodiče zvídavých dětí, které zajímá, jak vypadá studium na vysoké škole, mohou své potomky již teď registrovat na další kolo Dětské univerzity. Program je určený pro posluchače od 8 do 12 let a aktuálně se mohou hlásit i školáci,...
    Unikátní mobilní aplikace Univerzity Palackého, která usnadňuje studium, je nově i ve verzi pro systémy iOS. Po několika měsících intenzivního testování vydává Centrum výpočetní techniky UP první verzi pro veřejnost.
    Při opravě kostela sv. Mořice v Olomouci je plánována i rekonstrukce slavných Englerových varhan, které patří co do velikosti, ale i co do kvality mezi nejlepší v Evropě. Na jejich opravu pořádá farnost sbírku. Svými peněžními...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde
200
10474
cache: 0024:00:00